04.8.2012 10:55:06

Viac ako polovica Rusov je spokojná so svojim životom

Moskva, 11. mája 2007 – RIA Novosti. Viac ako polovica Rusov je čiastočne alebo úplne spokojná so svojim životom (69%). Také sú výsledky výskumu, ktorý uskutočnila výskumná agntúra  VCIOM.

Na otázku „Do akej miery ste spokojní so životom, ktorý žijete?“ takmer štvrtina odpovedala, že vo je spokojná si životom vo väčšej miere.“ Úplne je so svojim životom spokojných 4 % respondentov.

Tých, ktorých život čiastočne uspokojuje a čiastočne neuspokojuje je 42 %. Nespokojných so životom je 31 %. Vo väčšej miere je so životom nespokojných 8 % respondentov.