28.5.2020 11:22:23

Veľvyslanci slovanských krajín v Srbsku, okrem ukrajinského, si pripomenuli Deň slovanskej písomnosti

Spoločná snímka diplomatov
Spoločná snímka diplomatov
(foto: Tanjug)


Veľvyslanci slovanských krajín v Srbsku si pripomenuli Deň slovanskej písomnosti a položili vence a kvety pri pomníku apoštolom Cyrila a Metoda v rovnomennom parku v Belehrade. Vo svojich príhovoroch vyzdvihli činnosť solúnskych bratov, podčiarkli, že to boli skutoční slovanskí vierozvestcovia. (HSP)

 Srbské média uviedli, že vence a kvety pri pomníku Cyrila a Metoda položili diplomati  viacerých slovanských krajín: Bieloruska, Bulharska, Česka, Chorvátska, Macedónska, Ruska, Poľska, Slovenska, Slovinska. Poukázali na to, že chýbali iba zástupcovia ukrajinskej ambasády. Na spomienkovej slávnosti sa tiež zúčastnili zástupcovia Spolku srbských spisovateľov a belehradský poslanec Nikola Nikodijević.

Poslanec Nikola Nikodijević vo svojom príhovore pripomenul, že práve z iniciatívy belehradského mestského parlamentu Deň slovanskej písomnosti a kultúry sa od vlaňajšieho roka stal štátnym sviatkom v Srbsku. „Cyril a Metod sú jedni z mála svätých, ktorých si uctievajú v celom slovanskom svete. Dnešné stretnutie veľvyslancov takmer všetkých slovanských krajín na jednom mieste je veľmi príznačné a dojemné,“ zdôraznil Nikola Nikodijević.

Eugen Rusnák (HSP)