28.11.2020 16:05:38

Vedomosti doma – série bezplatných webinárov z pedagogiky a všeobecnovzdelávacích predmetov

zdroj foto: rcvkba.sk
zdroj foto: rcvkba.sk


Vážení kolegovia!

Dovoľte, aby sme vás informovali, že Petrohradská štátna univerzita spoločne s Agentúrou Rossotrudničestvo spúšťa novú sezónu medzinárodného vzdelávacieho projektu z pedagogiky a všeobecnovzdelávacích predmetov. Cieľom projektu je poskytnutie metodickej podpory pedagógom z Ruska a zahraničia a tiež rozvoj ruského jazyka vo svete.V školskom roku 2020/2021 sú pre účastníkov pripravené semináre z biológie, chémie, fyziky, matematiky, dejepisu, pedagogiky a ruského jazyka pre cudzincov. Webináre z daných predmetov sa budú konať 2-krát za mesiac od decembra do mája, webináre z pedagogiky budú 1-krát mesačne.

Účastníci podujatí môžu položiť otázky prednášajúcim a tiež navrhnúť témy nasledujúcich cyklov webinárov. Podrobné informácie o projekte, návod na registráciu a rozvrh podujatí v decembri 2020 nájdete v prílohe k tomuto listu.

Účastníci projektu Vedomosti doma, ktorí  absolvujú minimálne 75% prednášok z jedného z tematických blokov všeobecnovzdelávacieho predmetu, dostanú certifikát Petrohradskej štátnej univerzity.


Pre účasť je nevyhnutná registrácia.  Účastníci sa môžu zaregistrovať samostatne na odkazoch:

Matematika:
https://room.etutorium.com/register/994d45ff5750059cd1946f945750059cd190d447

Biológia:
https://room.etutorium.com/register/6622ace25413e98fad01e7a85413e98fad055c73

Fyzika:
https://room.etutorium.com/register/4d9cc21e515bdd900cced41d515bdd900cca6ffe

Ruský jazyk:
https://room.etutorium.com/register/4a775fc055f4347e0956923a55f4347e09522e33

Dejepis:
https://room.etutorium.com/register/8e170e9a5187941a0d039da85187941a0d0721b8

Chémia:
https://room.etutorium.com/register/0a83c37b581acac04380ffdc581acac0438443ca

Pedagogika a psychológia práce s talentovanými deťmi:
https://room.etutorium.com/register/a336582952de59facc94b9dc52de59facc9005cf

Informácie o nadchádzajúcich seminároch dostanete na emailovú adresu uvedenú pri registrácii.


Prihlásenie na webinár zaberá minimum času, postupujte podľa návodu:
https://testingcenter.spbu.ru/images/webinars/instruktion_etutorium.pdfRuské centrum vedy a kultúry v Bratislave