23.12.2015 12:18:24

Vedci ukazujú ako naozaj vyzeral Ježiš Kristus (8 obrázkov)

 

Zobrazenie Mesiáša, na ktoré sme si zvykli, má len málo spoločného s jeho reálnym výzorom. K takémuto záveru dospeli súdni experti z V. Británie, ktorí na to využili poznatky súčasnej vedy.

 

Európska tradícia zobrazuje Ježiša Krista ako muža bielej pleti s pravidelnými a prísnymi črtami tváre, s dlhými gaštanovými vlasmi, mäkkými leknami mu padajúcimi na plecia. Takto ho zobrazil aj Leonardo da Vinci.

Medik na dôchodku Richard Nieves sa rozhodol vytvoriť pravý výzor Ježiša, využijúc na to dobre mu známe súdno-expertné metódy. No a s ich pomocou dostal pomerne nezvyčajný vzhľad Božieho syna. Ako muža širokej tváre so svetlohnedými očami, hustou bradou a s krátkymi zvlnenými vlasmi a s pomerne tmavou pokožkou.

Doktor Nieves a jeho partia vytvárali tento model pri analýze troch lebiek, ktoré patrili obyvateľom Galilei toho obdobia, keď sa diali udalosti opisované v Novom zákone. Skenujúc ich metódami počítačovej tomografie, vytvorili priemernú 3D-rekonštrukciu, ktorá sa stala základom lebky. Potom odskúšanou metódou vymodelovali nos, ústa i očné viečka, získajúc tak dôveryhodné zobrazenie ľudskej tváre.

Na základe štúdia osobitostí lebky, samozrejme, sa nedá presne určiť farba očí a vlasov. A tak ich určovali na základe portrétov, ktoré sa zachovali v starobylých historických prameňoch, teda v časoch keď Biblia ešte nebola skompilovaná. Vo výsledku bolo stanovené, že Ježiš bol tmavooký a tmavovlasý. Tým odborníkov dospel tiež k záveru, že Spasiteľ nosil krátke vlasy a bradu.    

Podľa profesora antropológie Ellisona Halloweena z kalifornskej univerzity v Santa Cruz, toto zobrazenie vyjadruje maximálne možnú úroveň dôveryhodnosti. Samotný R. Nieves zdôrazňuje, že pravdepodobne mu vyšiel portrét dospelého človeka, ktorý žil v tom čase a na tom mieste, ako aj Ježiš Kristus. No experti tvrdia, že jeho vyobrazenie je pravdepodobné a omnoho presnejšie, ako výzor Krista na maľbách veľkých majstrov.

Vedci tiež tvrdia, že výška Ježiša Krista bola pravdepodobne (ako u väčšiny jeho rodákov tých čias) približne 150 cm a hmotnosť okolo 50 kg. Spasiteľove telo muselo byť pri tom tmavé s vyvinutým svalstvom, nakoľko do veku 30 rokov pracoval fyzicky a pod slnkom.


Obrázky:
http://fishki.net/1778073-uchenye-pokazali-kak-na-samom-dele-vygljadel-iisus-hristos.html?from=smi2


Podľa fishki.net