23.1.2019 08:16:21

Vďaka novému jazyku sa vraj dohovoríte v každej slovanskej krajine

Na svete je nový umelo vytvorený jazyk, Medzislovančina, má vlastnú gramatiku, približne 50-tisíc slov a ovláda ju asi 200 ľudí. Jej autor Vojtěch Merunka však tvrdí, že jej rozumie až 300 miliónov Slovanov bez toho, aby sa ju nejakým spôsobom museli učiť. Informácie priniesol portál TVNoviny.

Nápad na vznik nového jazyka vznikol v čase, keď Vojtěch začal študovať esperanto. “Prekážalo mi, že sa ho človek musí učiť, aby mu rozumel. Veď Čech rozumie Slovákovi bez učenia. Tak som začal premýšľať, či by nemohol byť nejaký slovanský medzijazyk, ktorému by Slovania bez problémov rozumeli,”vysvetľuje.

Odrazovým mostíkom sa však pre medzislovančinu stala veľkomoravská staroslovančina. “Stačilo ju foneticky a pravopisne modernizovať. Urobil som teda štatistickú analýzu, ako sa vyvíjali naše národné jazyky od 9. storočia. Našiel som priemerný vektor zmeny a ten som aplikoval na slovník 6-tisíc slov veľkomoravskej staroslovančiny. Výsledkom bola novoslovančina, ktorú som publikoval v roku 2011. Následne som sa spojil s inými lingvistami, ktorí pracovali na niečom podobnom. Pred dvomi rokmi sme vytvorili spoločný projekt interslavic.”

Gramatika je podľa autora viac pravidelná a má menej výnimiek, sedem pádov, ale obsahuje viac časov. Základom pre hľadanie slov bolo nájsť slová, ktoré sú zrozumiteľné a majú v sebe význam činností alebo vlastností.

Hotový slovník má približne 50-tisíc slov. Je to druhý umelý jazyk po esperante na svete. Momentálne medzislovančinu ovláda asi 200 ľudí.

Nový jazyk by mal priniesť lepšiu schopnosť komunikácie medzi slovanskými národmi najmä u starších občanov a občanov s nízkou znalosťou angličtiny.” Napríklad patentové právo EÚ vyžaduje prihlášky v angličtine. Takže je paradoxné a nespravodlivé, že je zvýhodnený občan Austrálie alebo Južnej Afriky pred Poliakmi, Slovákmi, Chorvátmi atď.”

Záujem o slovanské jazyky v našich školách je však veľmi nízky. Podľa portálu vskolstve.sk dominuje anglický jazyk. Učí sa ho až 165 457 žiakov na prvom stupni ZŠ. Nemčina učarovala 80 498 žiakom, ruština 33 627 a francúzština 1 619. Španielsky jazyk sa učilo v minulom školskom roku 766 žiakov a taliansky jazyk 115.

Na stredných školách je to podobne. O anglický jazyk malo záujem 113 693 študentov na stredných odborných školách, 2 055 na konzervatóriách a 72 602 na gymnáziách. Po angličtine nasledovala nemčina, ktorú sa učilo na všetkých stredných školách 84 736 žiakov. Najmenší záujem bol o taliančinu. V školskom roku 2017/2018 sa ju učilo iba 1 804 stredoškolákov.

Problém s cudzím jazykom je hlavne pri hľadaní práce, podľa portálu teraz.sk porozumieť dlhšej reči, čítať faktické texty, vyjadrovať sa plynulo a spontánne, pružne a aj v profesionálnej rovine v anglickom jazyku však dokáže len 25 % slovenských uchádzačov o prácu, ktorí spadajú pod jazykovú úroveň C1 a C2. Najčastejšie ovládajú ľudia angličtinu na úrovni A2 (35 %), nasleduje kategória B2 s 19 %.

HSP, 23. 1. 2019