14.1.2014 17:13:05

Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti

Dňa 23. januára 2014 o 16.00 hod. sa v priestoroch Paneurópskej vysokej školy (Tomášikova 20, Bratislava) bude konať Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti, na ktoré pozývam všetkých členov SRS.

Program:

 

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia.
  2. Správa o činnosti SRS za r. 2013 a pripravovaných akciách na r. 2014.
  3. Správa o hospodárení SRS za r. 2013.
  4. Diskusia.
  5. Voľba predsedu SRS a členov Správnej rady
  6. Záver

Branislav Fábry, predseda SRS

 

Poznámka:

Informácia o konkrétnej miestnosti, kde bude prebiehať rokovanie, bude na vrátnici.

 

Predseda SRS