16.1.2019 17:30:27

Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti 2019

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti v roku 2019, ktoré sa bude konať

                                                             vo štvrtok 24. januára 2019 od 15. hodiny

v budovePaneurópskej vysokej školy v Bratislave, Tomášikova ulica 20 s nasledovným programom:

-          Schválenie programu Valného zhromaždenia

-          Správa predsedu o činnosti SRS v roku 2018

-          Správa o činnosti klubov Arbat

-          Správa hospodára o hospodárení SRS v roku 2018

-          Návrh činnosti v roku 2019

-          Diskusia

-          Záver

 

Budeme radi, keď sa zúčastníte Valného zhromaždenia našej spoločnosti, poviete všetkým účastníkom o svojich skúsenostiach pri upevňovaní slovensko-ruských vzťahov vo svojom okolí a vyjadríte sa k programu našej činnosti v nadchádzajúcom roku a ďalej.

 

 

Bratislava, 16. 1. 2019.

 

 

 

JUDr. Ján Čarnogurský                                                         Správna rada SRS

predseda SRS

redakcia