04.8.2012 10:55:06

Valné zhromaždenie OSN odsúdilo heroizáciu nacizmu

Valné zhromaždenie OSN vyzvalo všetky štáty aby bojovali tak proti heroizácii nacizmu, ako aj proti ničeniu pomníkov bojovníkom proti fašizmu.
Rezolúciu, ktorú iniciovalo Rusko, podporilo 129 štátov. Proti hlasovali tri – USA, Palau a Marshallové ostrovy. 52 delegácií, vrátane EÚ, Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska sa zdržali hlasovania.
Takéto rezolúcie schvaľuje VZ OSN na iniciatívu Moskvy od roka 2003 a s podporou sa k nim pripája čoraz viac krajín. Tohtoročnou osobitosťou je, že rezolúcia po prvýkrát upozorňuje na neprípustnosť využívania internetu na chválu nacizmu, na propagovanie rasistických a xenofóbnych myšlienok.
Podľa Hlas Ruska, 22. december 2010