19.4.2016 16:11:16

Väčšina ľudí chce znovuzrodenie ZSSR. Lenina kladne vníma 53 % Rusov

 

Väčšina Rusov smúti za rozpadom ZSSR, ktorý sa udial v roku 1991. Vyše polovica respondentov si myslí, že sa tomu dalo vyhnúť. Prevažná väčšina občanov hodnotí úlohu Lenina v dejinách štátu kladne. Aj toto hovoria výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý koncom marca uskutočnila agentúra Levada-centrum.

 

Prieskum, ktorý bol robený osobným rozhovorom, ukázal, že rozpad ZSSR ľutuje 56 % Rusov, opačnej mienky je 28 %, ostatných 16 % nevedelo odpovedať. Oproti predchádzajúcemu prieskumu o 2 % narástol počet tých, ktorí ľutujú rozpad ZSSR.

Za nevyhnutný rozpad ZSSR považuje 33 % respondentov, 51 % sa nazdáva, že sa mu dalo vyhnúť a 17 % nevedelo odpovedať. V predchádzajúcom prieskume bolo tých, čo krach ZSSR považovali za nevyhnutný, až 39 %.

Väčšina občanov Ruska sa vyslovila aj za celkovú obnovu socializmu. Ale len 14 % verí, že taká možnosť existuje a 44 % neverí. Obnovu ZSSR a socializmu si neželá 31 % respondentov. Tento počet je stabilný od roku 2006.

Kladnú rolu Lenina v ruských dejinách vníma väčšina opýtaných – 53 % a zápornú 27 %.

Podľa politobzor.net, 19. 4. 2016