24.9.2018 10:45:37

Väčšina Japoncov (cca 75 %) je proti...

...podpisu Mierovej zmluvy s Ruskom bez predbežných podmienok, prezrádza výsledok prieskumu verejne mienky, hovorí sa v novinách Jomiuri Šimbun.

Znamená to, že približne takýto počet Japoncov podporuje smerovanie vlády Japonska najskôr vyriešiť s Ruskom územný spor a až potom sa zaoberať Mierovou zmluvou.

Podporu Putinovmu návrhu vyjadrilo len 14 % Japoncov.

Prieskum, ktorý urobili noviny Nikkey, dopadol obdobne. Tu sa za prioritné vyriešenie  územného sporu vyslovilo 66 % respondentov a 19 % pripúšťa riešenie podľa Putinovho návrhu.  

Vz.ru z 24. 9. 2018 (výňatok)