10.1.2019 11:48:20

V Štátnej Dume RF sa našla ochrana Kurilských ostrovov

Štátnej Dume bol predložený návrh zákona „O územných nárokoch k Rusku zo strany Japonska,“ktorým sa zakazuje odovzdanie Kurilských ostrovov.

Autorom iniciatívy je poslanec LDSR Sergej Ivanov. V texte dokumentu sa hovorí, že Kurilské ostrovy patria Rusku podľa výsledkov Druhej svetovej vojny na základe Káhirskej deklarácie z 1. decembra 1943, Postupimskej deklarácie z 26. 7. 1945, mierovej zmluvy s Japonskom, ktorá bola podpísaná v San Franciscu 8. 9. 1951, uvádza TASS.

„Právne akty, obsahujúce ustanovenia o odtrhnutí území Kurilských ostrovov, nespadajú pod ratifikáciu, uverejnenie, uvedenie účinnosti a uplatnenia,“ hovorí sa v návrhu zákona.

Autor návrhu zákona vysvetľuje, že iniciatíva na posúdenie tohto návrhu sa zrodila na základe toho, že japonský parlament aktualizoval zákon „O osobitých opatreniach na urýchlenie riešenia problémy severných území“, kde je zaznamenaná príslušnosť štyroch kurilských ostrovov k Japonsku a postavená úloha vynaložiť maximálne úsilie na ich navrátenie.

Podľa vz.ru, 10. 1. 2019