04.8.2012 10:55:06

V Rusku vznikne k roku 2018 vyše 25 virtuálnych múzeí

Ruský prezident V. Putin podpísal výnos o vytvorení 27 virtuálnych múzeí. „S cieľom zachovania a rozvoja ruskej kultúry (...) zabezpečiť vytvorenie do 1. marca 2018 mobilného fondu popredných ruských múzeí na prezentáciu umeleckých diel v múzeách a galériách malých a stredných miest a k roku 2018 tiež vytvoriť 27 virtuálnych múzeí.“
Putin okrem toho nariadil v malých mestách vytvoriť k roku 2015 najmenej päť centier kultúrneho rozvoja a každoročne do Národnej elektronickej knižnice dodávať najmenej 10 percent v Rusku vydávaných kníh, zabezpečiť podporu vytvorenia verejných elektronických knižníc, webovských stránok múzeí a divadiel. Prezident tiež nariadil podporovať rozmiestňovanie na bezplatný prístup v internete filmov a predstavení vynikajúcich filmových a divadelných režisérov.
K roku 2018 sa má tiež zdvojnásobiť počet výstavných projektov uskutočňovaných v subjektoch RF, k roku 2015 do štyroch tisíc zvýšiť počet štátnych štipendií pre vynikajúcich činiteľov kultúry a umenia a pre mladých talentovaných autorov.
RIA Novosti, 7. máj 2012 (výňatok)