19.7.2015 11:02:19

V Rusku sa za desať rokov predĺžil priemerný vek o 3 - 4 roky

O takomto predĺžení priemerného veku od roku 2006 informovala minsterka zdravotníctva Veronika Skvorcova. 

Noviny Izvestia informovala, e klesá úmrtnosť, zvyšuje sa počet seniorov. No a v tomto trende sa vraj musí pokračovať, aby bolo kompenzované "starnutie" národa. 

Predĺženie priemerného veku o 3 - 4 roky je vraj natoľko podstatné, že ruskú skúsenosť už študovala aj svetová zdravotnícka federácia. Jasné je, že výšku priemerneho veku " u nás zdvihla skupina 60 ročných a starších, ktorých počet sa zvýšil o 23,5 %".  

Medzi najväčšie chyby ďalšieho zvyšovania priemerného veku ministerka označila nedostatok potrebných liekov a staníc rýchlej zdravotníckej pomoci. Tento nedostatok badať najmenej v 20-tich regiónoch.

 

Podľa izvestia.ru, 16. júl 2015