07.2.2020 13:17:38

V Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave ožila história - Operácia Argonaut

Verné stvárnenie historickej chvíle
Verné stvárnenie historickej chvíle
(foto: Peter Pinkava)


V Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave 4. februára 2020 bola  prezentácia historicko-dokumentárneho projektu Operácia Argonaut, ktorý je venovaný 75. výročiu Jaltskej konferencie hlavných predstaviteľov troch mocností – ZSSR, Veľkej Británie a USA a 75. výročiu založenia OSN.


V prezentácii sú použité fragmenty archívnych filmových záberov, úryvky rozhovorov a diskusií hlavných predstaviteľov mocností počas konferencie v r. 1945.

Realizátormi projektu sú Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave a Klub vojenskej histórie Nitra.

Vedúci projektu: Nataša Owenová, bývalá honorárna konzulka Ruskej federácie v Kalifornii (USA), spisovateľka, členka Zväzu ruských spisovateľov. Autor námetu: Alexej Razarenov, hudobný redaktor: Anna Streľnikovová.

Krymská konferencia Veľkej trojky priniesla kľúčové rozhodnutia o budúcnosti Európy a sveta. Vytvoril sa základ vyváženej architektúry svetového poriadku, ktorý pretrval dlhé desaťročia. Jalta vyriešila hlavné otázky týkajúce sa založenia Organizácie spojených národov. Keď 12. februára 1945 noviny Pravda a Izvestia (ako aj americká a britská tlač) publikovali záverečné Komuniké z Jaltskej konferencie, bolo jasné, že hlavní predstavitelia troch zastúpených strán sa nielenže dohodli na riešeniach hlavných problémoch záverečnej etapy 2. svetovej vojny, ale dali národom všetkých kontinentov šancu na nastolenie stabilného mieru.

Cieľom projektu Operácia Argonaut je vrátiť sa k podstate stretnutia v Jalte. Na základe archívnych dokumentov Jalta-45 sa autori snažili pred blížiacim sa 75. výročím Veľkého víťazstva nad fašizmom a 75. výročím založenia OSN zhodnotiť túto kľúčovú udalosť. Pracovali so zápismi reči hlavných predstaviteľov troch veľmocí – ZSSR, USA a Veľkej Británie, ktorí sa vtedy ocitli na vrchole svojej zodpovednosti voči histórii.

V rámci slovenskej prezentácie projektu sa v RCVK tiež konalo otvorenie dokumentárnej výstavy fotografií venovanej 110. výročiu narodenia ministra zahraničných vecí ZSSR A. A. Gromyka, ktorý sa zúčastnil stretnutia Veľkej trojky na Kryme ako veľvyslanec Sovietskeho zväzu v USA.Všetci určite spoznávate aktérov rokovania :-)


 
Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave