17.4.2019 20:55:47

V Ruskom Centre v Prešove písali Totálny diktát

akcia Totálny diktát v Prešove
akcia Totálny diktát v Prešove
(foto: G.Turisová, RC Prešov)

Dňa 13. apríla 2019 v Ruskom centre Prešovskej univerzity v Prešove napísali záujemcovia "Totálny diktát" v ruskom jazyku.

Totálny diktát, rus. Тотальный диктант, je celosvetová akcia, zameraná na zvýšenie gramotnosti a popularizáciu ruského jazyka a literatúry.

Totálny diktát je dobrovoľná, vzdelávacia akcia, ktorá sa organizuje od roku 2004. Myšlienka písania Totálneho diktátu vznikla v Novosibírskej štátnej univerzite. Na začiatku písalo diktát len niekoľko ľudí, no postupne sa táto akcia stala masovou. Sloganom Totálneho diktátu sa stal výrok "Písať gramotne je moderné" ( v ruštine «Писать грамотно –модно!» ). V roku 2018 napísalo Totálny diktát 227 tisíc ľudí a každým rokom počet záujemcov rastie.

V roku 2019 písali Totálny diktát na 6 kontinentoch, v 80 štátoch a v 1112 mestách. Každoročne počet štátov a miest stúpa, tento rok sa pridala Kuba, Miami, Peru a Spojené arabské emiráty. Hlavným mestom tohtoročného 16. Totálneho diktátu sa stal Tallin, hlavné mesto Estónska.

Na Slovensku Totálny diktát písali v piatich mestách: Bratislave, Martine, Nitre, Trenčíne a Prešove.Diktát sa každoročne píše v prvej polovici apríla, v sobotňajšie dopoludnie.

13. apríla sa Prešov už po tretíkrát pridal k celosvetovej akcii Totálny diktát. Záujemcovia si v tejto akcii mohli preveriť svoje znalosti z ruského jazyka a kultúry napísaním diktátu v ruskom jazyku. Text Totálneho diktátu sa každoročne píše špeciálne pre túto udalosť. Text diktátu zostavujú zvyčajne významní spisovatelia, literárni vedci, publicisti, filológovia alebo iné významné osobnosti.

 V tomto roku sa autorom textu Totálneho diktátu stal známy ruský spisovateľ, literárny vedec a kritik Pavel Basinskij, rus. Павел Басинский. Text diktátu pozostával zo štyroch častí. V každom časovom pásme písali inú časť diktátu. V Prešove písali druhú časť s názvom rus. Простое сердце (Jednoduché srdce).

 

Do Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove si prišlo napísať diktát desať záujemcov. V úvode si záujemcovia vypočuli krátku informáciu o Totálnom diktáte a jeho partneroch. Následne si vypočuli vtipné správy ,,Hobosti“, rus. Хобости, názov je odvodený od ruského slova новость (správa). Organizátori už tradične vytvárajú vtipné správy o Totálnom diktáte.

Nasledoval príhovor autora Totálneho diktátu a jeho nahrávka textu Totálneho diktátu. Po vypočutí nahrávky diktát v Prešove diktovala docentka Inštitútu rusistiky Prešovskej univerzity v Prešove Anna Petríková. Diktát sa diktoval po jednotlivých častiach a následne bol celý zopakovaný ešte raz. Po napísaní celého diktátu si prítomní vypočuli ešte raz celý text v nahrávke, v autorskom prevedení.

Účastníci Totálneho diktátu získajú za účasť na diktáte certifikát účastníka a tí najlepší aj diplom. Výsledky Totálneho diktátu budú uverejnené na stránke Totálneho diktátu a taktiež sa bude konať aj konzultácia k textu Totálneho diktátu.

Mgr. Gabriela Turisová/Ruské centrum v Prešove

Gabriela Turisová, RC Prešov