04.8.2012 10:55:06

V ruskej armáde ešte slúžia traja Hrdinovia ZSSR

Titul Hrdina Ruska, zavedený 20. marca 1992, bol doposiaľ udelený 572 vojakom a 68 z nich slúži v ruskej armáde dodnes, uvádza dnes v rámci Dňa hrdinov vlasti, ruské ministerstvo obrany.
Deň hrdinov vlasti Rusi slávia 9. decembra. Spoločnosť v tento deň vzdáva poctu Hrdinom ZSSR, Hrdinom RF, nositeľov Radu slávy všetkých troch stupňov a Radu svätého Georgija. Rusi tým nadviazali na tradíciu zavedenú ešte v roku 1769 imperátorkou Jekaterinou II., ktorá vtedy zaviedla Rad víťazného svätého Georgija a začala ho udeľovať dôstojníkom a generálom, ktorí sa vyznamenali odvahou, hrdinstvom a bojovými úspechmi. Po októbrovej revolúcii v roku 1917 bol rad odstránený a 8. augusta 2000 opäť zavedený. Od tých čias sa jeho novodobými nositeľmi stalo 8 ľudí. Štyria z nich sú v službe doteraz.
8. novembra 1943 bola pre vojakov a poddôstojníkov zavedená svojrázna analógia ruského Radu víťazného svätého Georgija – Rad slávy I., II. a III. stupňa. Vyznamenávali ním do leta 1945. Nositeľom sa stalo 2 562 ľudí. No sociálne úľavy, ktorými sa vyrovnávali Hrdinom ZSSR, im boli priznané až v roku 1967 a v roku 1975.
Nositeľmi titulu Hrdina ZSSR, ktorý bol zavedený 16. apríla 1934, sa stalo 12 772 ľudí a traja z nich doposiaľ slúžia v ruskej armáde.
Podľa RIA Novosti, 9. december 2011