15.10.2018 13:23:04

V roku 2019 sa Rusko zaobíde bez zahraničných pôžičiek

Námestník ministra financií RF Sergej Storčak informoval verejnosť, že Rusko už nemá nejakú potrebu požičiavať si financie na budúci rok v zahraničí. Navyše takúto možnosť predpokladá aj štátny rozpočet. Ďalej podrobnejšie pohovoril o svojom vnímaní situácie vo finančnej sfére.

V apríli 2018 ruské ministerstvo rozmiestnilo 11-ročné euroobligácie vo výške 1,5 mld. USD a doplnil to o 2,5 mld. USD. Z týchto 4 miliárd okolo 3,2 mld. vydal na nákup starých euroobligácií a ostatých 800 miliónov bolo presunutých do štátneho rozpočtu.

Za čas, ktorý zostáva do konca roka Rusko môže ešte umiestiť 3 miliardy USD, z ktorých 800 miliónov pôjde a vykúpenie starých záväzkov a 2,2 mld. pôjde do štátneho rozpočtu. Stále však nie je isté, či to Rusko využije.

No a práve s tým je spojené Storčakovo presvedčenie ohľadne budúceho roka. Oci treba spresniť, že návrh rozpočtu Ruska a rok 2019 naozaj uvažuje aj o možnosti určitej pôžičky zo zahraničia v sume 7 mld. US, z ktorých 3 mld. môžu byť novou pôžičkou a 4 mld. USD sa použije na vykúpenie minulých.

Storčak toto všetko povedal po stretnutí ministrov a guvernérov štátnych bánk „finančnej G20“, ktoré sa konalo 11.-12. 10. v Indonézii. Spresnil pri tom, že skúsenosti kolegov z rozvojových trhov celkovo, a aj v samotnom Rusku, ukazujú, že rozhodnutie o prechode na vnútroštátne pôžičky (ruble) zo zahraničných bolo správne a opodstatnené.

A naozaj, štátny zahraničný dlh Ruska (vrátane záväzkov bývalého ZSSR) sa znižuje. K 1. 9. 2018 tento štátny dlh činí 47,134 mld. USD.       

Podľa topcor.ru, 15. 10. 2018