04.8.2012 10:55:06

V prípade teroristického útoku Rusko nasadí ozbrojené sily

Rusko budú pred teroristickým útokom iného štátu brániť jeho ozbrojené sily, vyhlásil D. Medvedev odpovedajúc na otázky študentov Indickej technologickej univerzity.
Nech o tom nikto nepochybuje, - dodal ruský prezident. Indickí študenti spájali teroristické útoky v Mumbai v roku 2008 s Pakistanom a preto ich zaujímalo ako by v danej situácii postupovalo Rusko.
- Dovoľte, nebudem tieto teroristické útoky spájať s nejakou konkrétnou krajinou, odpoviem však na podstatu, povedal Medvedev. Podľa neho „v rade prípadov sme povinní brániť život a zdravie ľudí všetkými dostupnými prostriedkami. - Naše zákonodarstvo takéto právo prezidentovi RF udelilo, - spresnil ruský predstaviteľ.
Pripomenul, že Rusko sa „v podobnej situácii už muselo brániť, keď išlo nie o teroristický čin, nie o teroristický útok, ale o vojenský útok jedného zo susedov, konkrétne Gruzínska v roku 2008“.
D. Medvedev poznamenal, že vtedy „ako výsledok ozbrojenej agresie gruzínskych síl hneď padlo vyše 50 ruských mierotvorcov, ktorí boli na území vtedajšej samozvanej Republiky Južné Osetsko“.
- Museli sme odpovedať. Čo vyzvalo pomerne rôzne reakcie vo svete, ja osobne však ani v najmenšom nepochybujem, že sme konali spravodlivo a opodstatnene, že všetky naše rozhodnutia mali jednoznačnú oporu v práve lebo vychádzali z potreby chrániť život a zdravie občanov RF a s nami bývajúcich susedov, - zdôraznil Medvedev.
- Myslím si, že takéto právo má každý štát a teda každá krajina sa sama rozhodne v akých situáciách si bude toto právo uplatňovať, - dodal prezident RF.
Vzgljad.ru, 22. december 2010 (výňatok)