04.8.2012 10:55:06

V Petrohrade vystavujú inteligentné stroje

Na medzinárodnom kongrese o intelektuálnych dopravných systémoch sú predvedené stovky inovačných projektov.
Predvádzaná technika má umelý intelekt a teda bez zásahov človeka dokáže prepravovať ľudí i náklad. Rusko vystavuje roboty, ktoré sa osvedčili počas likvidácií následkov mimoriadnych situácií.
Podľa Hlas Ruska, 18. máj 2011