10.1.2014 10:19:56

V litovskej armáde sa zjavili husári, dragúni i huláni

Litovská prezidentka Dalia Gribauskajteová podpísala výnos, ktorý stanovuje miesta dislokácie vojenských jednotiek vmierovom období a stanovila hranice ich manévrovania.

Podľa zákona o základoch národnej bezpečnosti, rozhodnutie o rozmiestnení ozbrojených síl v mierovom období prijíma prezident štátu, ktorý je aj vrchným veliteľom ozbrojených síl. V mierovom období má iba prezident právo vydávať rozkazy o redislokácii vojenských jednotiek do iných posádok.

Na nadviazanie na tradície Litovskej armády, v prezidentskom dekréte sa trom pozemným vojenským jednotkám vracajú názvy dragúnov, husárov a hulánov, ktorí existovali počas litovského veľkokniežatstva v časoch nezávislej Litvy.

Podľa regnum.ru, 9. január 2014