29.8.2014 22:16:45

V lete si Rusko znížilo zahraničnú zadĺženosť

Za jeden mesiac Rusko znížilo svoju zahraničnú zadĺženosť o 67,9 miliónov USD. Celkový objem zahraničnej zadĺženosti Ruska dosiahol k 1. augustu 54,6046 miliardy USD.


No a čo sa týka zostatku dlhu bývalého ZSSR, tak ten mal k 1. augustu 2014 výšku 22,1 mln. USD a dlh zo štátnych obligácií - 5,5 mln. USD. Dlho pred medzinárodnými finančnými organizáciami - 1,3178 mld. USD.

Podľa pravda.ru, 29. august 2014