04.8.2012 10:55:06

V. Bukovského navrhujú za kandidáta na prezidenta

Londýn, 28. mája 2007 – RIA Novosti, Alexander Smotrov. Známy disident žijúci v Londýne Vladimír Bukovskij má zámer kandidovať vo voľbách za prezidenta Ruskej federácie v roku 2008.

Iniciatívna skupina, ktorá ho navrhuje za kandidáta vznikla 28. mája 2007. Skupina navrhuje, že bude jediným kandidátom opozície v prezidentských voľbách. Členmi iniciatívnej skupiny sú okrem iných akademik Ruskej akadémie vied Jurij Ryžov, politológ Andrej Piontkovskij, novinári Vladimír Kara-Murza mladší a Alxander Podrabinek, historik Vladimír Pribylovskij, líder mládežníckeho hnutia „My“ Roman Dobrochotov a iné osobnosti demokratického zamerania.

Vladimír Bukovskij na narodil v roku 1942. je spisovateľom, publicistom a neurofyziológom. Popri Andrejovi Sacharovi a Alexnadrovi Solženicinovi sa považuje za jedného z najznámejších sovietskych disidentov. 

V rokoch 1960 – 1962 bol jedným z organizátorov verejného prednesu zakázaných básní pred pamätníkom Vladimíra Majakovského v Moskve. V decembri 1965 sa zúčastnil na príprave „mítingu glasnosti“ na Puškinovom námestí v Moskve, prvej za 40 rokov opozičnej manifestácii. V roku 1970 pripravil od odovzdal  na publikovanie v zahraničných masmédiách zložku o „trestnej psychológii“ v Sovietskom zväze.

Bukovskij bol štyri razy uväznený za protisovietsku agitáciu (1963, 1965, 1967 a 1971). Vo väzení, trestaneckých táboroch a psychiatrických nemocniciach celkom strávil 12 rokov.

V roku 1976 ho na základe rozhodnutia Polytbyra ÚV KSSZ vyhnali zo ZSSR do Švajčiarska na výmenu za lídra chilských komunistov Luisa Corvalána.

V roku 1991 sa vrátil na pozvanie vtedajšieho predsedu Najvyššieho Sovietu RSFSR Borisa Jeľcina. V roku 1992 bol expertom prezidenta Ruska na procese vo „veci KSSZ“. V roku 2008 spolu s Borisom Nemcovom a Gary Kasparovom vytorili Výbor 2008. V súčasnosti žije v Cambridgi. Je autorom kníh „Vracia sa vietor..“, „Listy ruského cestovateľa“, „Moskovský proces.“