25.11.2020 15:26:06

V agentúre Rossotrudničestvo sa konala prezentácia Humanitárnej mapy

zdroj foto: rcvkba.sk
zdroj foto: rcvkba.sk


Dňa 23. novembra sa konala v agentúre Rossotrudničestvo online tlačová konferencia venovaná spusteniu digitálneho portálu Humanitárna mapa od projektu Humanitárny monitor za účasti hlavy agentúry, pána Jevgenija Primakova.Agentúra Rossotrudničestvo realizuje právomoci v oblasti podpory medzinárodného rozvoja v súlade s výnosom prezidenta Ruskej federácie zo dňa 8. mája 2013, č. 476.

Rusko vždy poskytovalo rôznym krajinám humanitárnu pomoc, avšak nie vo všetkých krajinách o tom vedia. Jedna miliarda USD ročne nie je malá suma.

Prvou online platformou, na ktorej sa budú zbierať údaje o ruskej humanitárnej   pomoci z rôznych zdrojov bude portál Humanitárna mapa. Táto platforma umožní akémukoľvek používateľovi oboznámiť sa so štatistickými údajmi, uvidieť projekty podpory medzinárodného rozvoja a dozvedieť sa oveľa viac.

„Naša misia je rozpovedať svetu, našim občanom a expertom o tom, ako Rusko pomáha svojim partnerským krajinám“, povedal jeden zo zakladateľov projektu Humanitárny monitor pán Michail Petrosian.

Hlavný redaktor časopisu Rusko v globálnej politike pán Fiodor Lukianov podotkol, že „je nesmierne dôležité poukázať na celú paletu humanitárnej podpory, ako aj na to, že na projekte sa pracovalo a naďalej pracuje odhliadnuc od niektorých nedostatkov, ktoré sa tu vyskytli v predošlom období.“

Rusko vždy poskytovalo, poskytuje a bude poskytovať humanitárnu pomoc partnerským krajinám.

Sledujte naše novinky na stránke a na sociálnych sieťach.


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave