29.1.2020 14:00:00

UŽ ZAJTRA SA USKUTOČNÍ VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKO-RUSKEJ SPOLOČNOSTI

Predseda SRSPOL
Predseda SRSPOL
(foto: zdroj: Facebook)


Členom nášho občianskeho združenia poslednýkrát pripomíname, že Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti v roku 2020 prebehne 30. januára (zajtra). 

Všetci ste srdečne vítaní! :-)

 


 

 

SLOVENSKO – RUSKÁ SPOLOČNOSŤ

e-mail kontakt: srspol.srspol@yandex.ru

 

 

 

POZVÁNKA

 

podľa Stanov Slovensko - ruskej spoločnosti, článok VI., zvolávame

Valné zhromaždenie Slovensko – ruskej spoločnosti

ktoré sa bude konať vo štvrtok 30 . januára 2020 o 15.00 hod.

v budove Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova ul. 20 , Bratislava.

 

 

 

P r o g r a m :

1. Otvorenie

2. Správa predsedu SRS o činnosti za rok 2019 a návrh činnosti na rok 2020

3. Správa o hospodárení za rok 2019

4. Diskusia

5. Návrh na úpravu Stanov SRS , článok I – Základné ustanovenia - bod. 2 – Sídlo

občianskeho združenia - Grösslingova ul . 6 – 8 , 811 09 Bratislava

6. Voľby predsedu a členov Správnej rady SRS

7. Ukončenie

 

 

S pozdravom

                                                                                                                       

                                                                                                                       JUDr. Ján Čarnogurský

                                                                                                                               predseda SRS

 

 


redakcia