14.5.2014 19:40:39

Už aj Podkarpatsko sa chce samourčiť

Podkarpatsko sa chce samourčiť. Maďarská menšina vytvorila iniciatívnu skupinu, ktorá sa obrátila na Budapešť s prosbou o podporu jej požiadavke o autonómii. Dávno tiež to isté požadujú Rusíni. "Rusíni a Maďari sa môžu stať jadrom mierovej zmeny štatútu územia", - povedal pravda.ru koordinátor Rusínov Petro Gecko.


Pondelkové vyjadrenie Viktora orbána, že Podkarpatsko si môže žiadať autonómiu, zapôsobilo ako mediálna bomba. "Na maďarskú otázku nazeráme ako na európsku otázku. Maďari, ktorí žijú v karpatskom regióne majú právo na dvojié občianstvo, na práva národného spoločenstva a na autonómiu", - povedal. Existencia 200tisíc Maďarov na Ukrajine tomu pridáva ostrosť.

Podľa pravda.ru, 14. máj 2014