01.11.2019 22:21:55

Uskutočnilo sa Tretie stretnutie partnerských miest a regiónov Slovenska a Ruska

Tlačová správa - dozvedeli sme sa:


22. októbra tohto roku sa v Bratislave začalo 3. stretnutie partnerských miest a regiónov Slovenska a Ruska. S uvítacím príhovorom k účastníkom podujatia vystúpil predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger, veľvyslanec RF na Slovensku A. L. Fedotov, podpredseda Výboru Rady Federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie pre federálnu štruktúru, regionálnu politiku, miestnu samosprávu a záležitosti severu A.A.Ševčenko, podpredseda Medzinárodnej asociácie partnerských miest, predseda Volgogradskej mestskej Dumy A.V.Kosolapov, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda Skupiny priateľstva NR SR s Ruskom Ľubomír Petrák, štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) Ivan Sečík, generálny tajomník služobného úradu MZVEZ SR Pavol Sýkorčin.

Predseda ZMOS Branislav Tréger upriamil pozornosť na intenzívny rozvoj kontaktov medzi regiónmi a obcami oboch krajín v posledných rokoch, na potrebu takýchto stretnutí s cieľom ďalej zvyšovať praktickú spoluprácu regiónov na Slovensku aj v Rusku.

Veľvyslanec A. L. Fedotov vo svojom príhovore zdôraznil význam tejto akcie v kontexte medziregionálnych vzťahov. V súčasnosti má 40 ruských regiónov dohody o spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a dohody o spolupráci sú uzavreté aj medzi 53 regiónmi a mestami Ruska a Slovenska. K tejto práci významne prispievajú parlamenty oboch krajín vrátane Skupín priateľstva. Rozširujú sa príležitosti pre národné podnikanie. Aktívne sa rozvíja dvojstranný kultúrno-humanitárny dialóg, prebiehajú príslušné podujatia v jednotlivých regiónoch, aktivizujú sa výmenné programy medzi strednými a vysokými školami.

Približne 50 škôl v obidvoch krajinách v súčasnosti vedie intenzívny dialóg, posilňujú sa kontakty medzi národnými univerzitami a mládežníckymi športovými združeniami. Veľvyslanec zdôraznil, že dobrou spoločnou platformou pre takúto spoluprácu je zachovávanie spomienky na 63 518 vojakov Červenej armády, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní Slovenska spod fašizmu. V nemalej miere k tomu prispieva i pretrvávajúca úcta slovenských regiónov a ich obyvateľov voči pamätníkom a hrobom hrdinov-osloboditeľov, čo je dôležité najmä z hľadiska plánovaných na Slovensku budúci rok osláv 75. výročia víťazstva.

Poslanec Národnej rady Ľ.Petrák zdôraznil najmä vysokú úroveň medziparlamentných výmen a významný príspevok regiónov k tomuto procesu.

A.V.Kosolapov zdôraznil dôležitosť spoločného víťazstva nad fašizmom, dôležitosť spolupráce mládeže, usporadúvania tematických výstav, letných táborov pre slovenské deti študujúce ruský jazyk, dôležitosť týchto podujatí, ktoré sa konajú aj za podpory Ruského veľvyslanectva na Slovensku a mnohých slovenských a ruských regiónov vrátane Volgogradu.

Pavol Sýkorčin v mene ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M.Lajčáka pozdravil účastníkov stretnutia a poukázal na dôležitosť takýchto akcií pre ďalší rozvoj dvojstranného medzištátneho dialógu, obchodných a hospodárskych vzťahov. Ivan Sečík zdôraznil existujúcu vysokú úroveň kultúrnej spolupráce v rôznych oblastiach, aj medzi jednotlivými regiónmi.

V rámci podujatia sa uskutočnil slávnostný podpis Memoranda o spolupráci medzi Združením miest a obcí Slovenskej republiky a Medzinárodnou asociáciou partnerských miest Ruskej federácie, plánuje sa tiež uzavretie dvojstranných dohôd o partnerstve medzi 3 pármi ruských a slovenských regiónov, ako aj niekoľko dvojstranných kontaktov v rôznych slovenských obciach.

Tlačová služba Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku

rusemb