04.8.2012 10:55:06

USA Rusko rozčarovali

Rusko je rozčarované odmietnutím USA poskytnúť mu právne garancie, že PRO v Európe nie je nasmerované proti Moskve, vyhlásil zástupca ministra zahraničných vecí RF Sergej Rjabkov.
„Američania stále trvajú na praktickej spolupráci bez predbežných podmienok. V podstate sa nás neustále usilujú presvedčiť rovnakým heslom, že tesná vojensko-technická spolupráca v PRO je už sama osebe garanciou bezpečnosti ruských strategických atómových síl a že žiadna právna formulácia týchto záruk preto nie je potrebná“, - povedal Rjabkov v ruskej Dume počas rokovania expertnej rady v otázkach spolupráce Ruska s NATO o PRO.
„Viera v to, že PRO USA a PRO NATO nie sú pre nás hrozbou sa musí zakladať na pevnej právnej základni. Nemôžeme začať spoluprácu, nemôžeme sa zväzovať konkrétnymi projektmi, ak nebudeme mať právne záruky, že budúci systém nie je zameraný proti nám, zdôraznil Rjabkov.
„Svoju bezpečnosť nemôžeme stavať na politických sľuboch a ubezpečovaní druhej strany. Myslíme, že v nových podmienkach sa táto úloha dá vyriešiť iba uzatvorením právne záväznej dohody, v ktorej by boli zafixované princípy a rámce takejto spolupráce. Takáto zmluva by umožnila značne zjednodušiť dosahovanie zodpovedajúcich dohôd vo formáte Rady Rusko-NATO“, - dodal.

x x x

Ďalšie rozmiestňovanie Spojenými štátmi elementov PRO v Európe dáva Moskve právo vystúpiť zo zmluvy Start-3, vyhlásil zástupca ministra zahraničných vecí RF Sergej Rjabkov.
„Naše návrhy v oblasti PRO sa zakladajú na tom, že existujúce strategické obranné systémy nepodrývajú životaschopnosť a efektívnosť strategických útočných zbraní oboch strán. Chápeme tiež, že obe strany nemajú v zámysle jeden proti druhému rozvíjať svoje obranné strategické systémy, oslabujúc tým potenciál jadrového zadržiavania druhej strany. Chýbajú nám však záruky, že to bude platiť aj v budúcnosti“, - povedal Rjabkov v ruskej Dume
Podľa RIA Novosti, 16. máj 2011