31.10.2018 19:12:48

Unikátny motor z Ruska: vzduch namiesto paliva

Ruskí vedci z Ústredného aerohydrodynamického inštitútu spolu moskovskými kolegami úspešne konštruujú inovačný vzdušný elektroreaktívny motor s priamym prietokom.

Hneď na začiatku treba povedať, tento motor sa od iných agregátov odlišuje nielen obrovským výkonom, ale aj menšími rozmermi. Navyše ide o principiálnu odlišnosť, pretože motor bude využívať absolútne nové princípy fungovania.

Ide totiž o motor, ktorý bude potrebný na vynášanie kozmických aparátov na obežnú dráhu. Rakety môžu tento agregát využívať ako podporné zariadenie dráhach do 250 km. Jeho hlavnou prednosťou je autonómne fungovanie. A ak chceme byť úplne presní, tak tento areát vôbec nepotrebuje žiadne tradičné palivo, elektroreaktívny motor bude namiesto neho využívať zriedený vzduch. Práve ten je „palivom“ nového typu agregátu. Zriedený atmosferický vzduch sa bude ionizovať a zabezpečovať rozbeh v elektromagnetickom poli. Agregát bude vo výsledku generovať plazmu, čo spôsobí rozbeh aparátu a jeho dopravu na obežnú dráhu.

Podľa hodnotení rôznych expertov použitie podobného motora počas letu na nízkej obežnej dráhe zníži celkové náklady na štart objektu do kozmu o 300 a viac percent. Vedci už uskutočnili adekvátne testy v špeciálnej aerodynamickej trubici a potvrdili dôležitý aspekt práce tohto agregátu.

Zatiaľ však nie sú známe informácie, kedy sa začnú testy kompletne pripraveného nového aparátu a ani to, v akom období sa tieto motory začnú aktívne nasadzovať na lety do kozmu.

Podľa finobzor.ru, 31. 10. 2018