29.5.2020 14:29:12

Ukrajinský prezident schválil ročný národný program pod záštitou „Komisie Ukrajina – NATO“ na tento rok

Na snímke prezident Ukrajiny
Na snímke prezident Ukrajiny
(foto: SITA/AP-Sergey Dolzhenko)


Volodymyr Zelenskyj bez pripomienok schválil ročný národný program pod záštitou „Komisie Ukrajina – NATO“ na tento rok. Uvádza sa to na portáli hlavy štátu. Ukrajinský prezident potvrdil smerovanie krajiny a záujem o rozšírenie spolupráce so Severoatlantickou alianciou, ktorú Kyjev považuje za hlavného partnera, ako aj záujem o vstup Ukrajiny do NATO. (HSP)

 „Za účelom zabezpečenia realizácie prioritných úloh integrácie Ukrajiny do NATO a za účelom plnenia dohôd, podpísaných v súlade s výsledkami zasadnutia „Komisie Ukrajina – NATO“ v rámci návštevy Severoatlantickej rady NATO na Ukrajine 30. – 31. októbra 2019 a  v súlade s bodmi 1, 3 a 17 časti prvej 106 Ústavy Ukrajiny nariaďujem schváliť Ročný národný program pod záštitou „Komisie Ukrajina – NATO na rok 2020,“ uvádza sa v nariadení, ktoré podpísal Volodymyr Zelenskyj.

V dokumente sa uvádza zoznam reforiem, ktoré sa majú zrealizovať na Ukrajine s tým, aby sa krajina mohla stať členom Severoatlantickej aliancie. Prízvukuje sa, že ide o „intenzívnu spoluprácu s NATO na vysokej politickej úrovni“ za účelom riešenia otázok, ktoré doposiaľ zostávajú nevyriešené vo veci zbližovania Kyjeva a NATO.

Zvláštna pozornosť sa venuje prechodu sektoru bezpečnosti a obrany Ukrajiny na štandardy NATO, zlepšovaniu kompatibility Ozbrojených síl Ukrajiny s armádami členských krajín aliancie, zvýšeniu úrovne profesionálnej kompetentnosti ukrajinských dôstojníkov a úradníkov, ktorí sa budú podieľať na spolupráci s NATO, harmonizácii legislatívy Ukrajiny s legislatívami členských štátov NATO v sférach bezpečnosti a obrany.

Domáce médiá v tejto súvislosti pripomenuli, že vo februári r. 2019 Najvyššia rada Ukrajiny schválila dodatky k Ústave, v súlade s ktorými sa jasne deklaruje snaha krajiny o členstvo v NATO s formuláciou o „nemennosti euroatlantického kurzu Ukrajiny.“ Zabezpečenie úplnej kompatibility Ozbrojených síl Ukrajiny s armádami členských krajín NATO bolo zakotvené v novej vojenskej doktríne Ukrajiny, ktorá bola schválená ešte v roku 2015.

Eugen Rusnák (HSP)