25.10.2017 11:13:26

Ukrajina sonduje možnosť návratu k priamemu nákupu ruského plynu bez reverzu

„Nikdy nehovor nikdy,“ odpovedal ukrajinský vicepremiér Vladimír Kistion na racionálnu novinársku otázku, či Kyjev nerozmýšľa nad tým, že by kupoval zemný plyn priamo z Ruska a nie okľukou cez reverz. Vo svojej odpovedi Vladimír Kistion zároveň naznačil, že by uvítal, ak by sa bod prevzatia a zúčtovania dodávok plynu presunul na východnú hranicu Ukrajiny s Ruskom.

Postoj ukrajinského vicepremiéra signalizuje možný obrat v postoji Kyjeva, ktorý doposiaľ označoval reverzný nákup plynu zo Slovenska za jeden z najväčších úspechov pomajdanovskej politiky. Kyjevský režim sa pritom vôbec netrápil faktom, že reverzný plyn je takisto ruského pôvodu, len s tým rozdielom, že ho Ukrajina nakupuje okľukou zo západu (a drahšie - pozn. srspol.). Ukrajinskí rusofóbi si nezaťažovali hlavu ani tým, že v prípade iných komodít ako napríklad uhlie, Ukrajina naďalej nakupuje suroviny priamo od údajného „agresora“.

Podobná iracionálna politika mala za následok drastický prepad v bilancii štátnych financií, výsledkom čoho bola prázdna štátna kasa. Západní kreditori vycítili príležitosť a ešte viac utiahli slučku na krku kyjevskej vlády. Medzinárodný menový fond zmrazil poskytnutie ďalšej tranže dlhodobého kreditu pod podmienkou radikálneho zvýšenia tarifov na plyn pre domácich odberateľov.

V tejto situácii si aj najzarytejší rusofóbi na Ukrajine spomenuli na nedávnu minulosť, kedy normálne vzťahy s Ruskom a stabilné dodávky ruského plynu za prijateľné ceny napĺňali životodarným kyslíkom pľúca ukrajinskej ekonomiky.

Otázka je, či je ešte možný návrat a či Ukrajina už neprekročila svoj pomyselný Rubikon, z ktorého už niet cesty späť. Ruský Gazprom totiž dal na vedomie ukrajinskej strane, že Kyjev naozaj nie je v pozícii, aby si kládol podmienky. „Bod prevzatia a zúčtovania dodávok plynu zákazníkom Gazpromu už nie je záležitosťou bilaterálnych vzťahov s Ukrajinou, ale predmetom dlhodobých kontraktov s európskymi partnermi“, uviedol predstaviteľ Gazpromu Sergej Kuprjanov.

Inými slovami, Rusku v princípe vyhovuje súčasný stav vecí, kedy má Gazprom zmluvne dohodnuté dodávky dodatočného objemu plynu európskym odberateľom a je na nich ako sa dohodnú s Kyjevom na reverzných dodávkach plynu a ich zúčtovaní. Podstatné je, že tak odbremenili Gazprom od žabomyších sporov s ukrajinským Naftogazom. Ak by Ukrajina predsa len otočila a chcela by sa vrátiť k priamemu nákupu plynu z Ruska, musela by podľa podmienok Gazpromu najprv vyrovnať svoje dlhy voči ruskému dodávateľovi. A to je v najbližšom časovom horizonte iba veľmi ťažko predstaviteľné.

Gabriel Gačko

HSP, 25. 10. 2017