19.4.2017 17:53:59

Ukrajina: Na krok od atómovej katastrofy. Počet havárií na AE rastie

 

Experti sú presvedčení, že predlžovanie životnosti energetických blokov sa bude diať formálne.

 

Prezident Petro Porošenko vyhlásil, že Ukrajina „prudko zvýšila podiel atómovej energetiky v celkovom energetickom podiele štátu: bolo 47 %, teraz sa rýchlo blíži k 60 percentám“. Tu však treba spresniť, že sa kvôli deficitu uhlia na Ukrajine sa zvýšila záťaž na atómové elektrárne, vysvetľujú experti.

Na Ukrajine sa využíva 15 energoblokov v sumárnom výkone 13 835 MW na štyroch atómových elektrárňach: 6 blokov na Záporožskej, 4 bloky na Rovenskej, 3 bloky na Juhoukrajinskej (Nikolajevská oblasť) a 2 bloky na Chmeľnickej elektrárni.  

Pritom minulý rok bolo uskutočnených 11 mimo plánových (rozumej havarijných) opráv, ktoré si vyžiadali 148 dní. Na porovnanie s rokom 2015 – takýchto opráv bolo 7, 2014 – 6, 2013 – ani jedna.

„Dôvody pre havárie existujú, tvrdí jeden technik. Podľa neho ide o to, že mnohým reaktorom sa končí plánovaná doba prevádzky, čo je 30 rokov.“

12 z 15-tich atómových blokov už majú dobu životnosti za sebou alebo čoskoro ju budú mať, na Ukrajine plánujú predĺžiť o ďalších 15 rokov.

 

Cena atómovej „dekomunizácie“ Ukrajiny

Procedúra predĺženia životnosti je zložitá a nákladná. Navyše je tu aj jeden „delikátny moment“ – tieto práce sa musia prevádzať za účasti projektanta. No a všetky ukrajinské atómové elektrárne boli vyprojektované počas ZSSR v Rusku. V súčasnej RF je dnes aj väčšina náležitých náhradných dielcov...

Orientačné výdaje na rekonštrukciu jedného atómového bloku činia 5 – 6 miliárd hrivien (1 euro – cca 28 hrivien). Lenže ani ukrajinský „Energoatom“ a ani ukrajinská vláda tieto peniaze nemajú.

Amortizačné odpisy síce za rok2016 činili 8 miliárd hrivien, tie však boli použité na iné potreby. „Znamená to teda, že predlžovanie životnosti atómových blokov sa bude diať formálne, čo zvýši riziko havárií“, konštatoval zdroj v ukrajinskom ministerstve energetiky.

Podľa finobzor.ru, 19. 4. 2017