05.3.2018 10:26:57

Tri miliardy vďaka ratingu

Úverový rating Ruska sa po prvýkrát od začiatku roku 2015 vrátil do investičného pásma.

Stalo sa tak po rozhodnutí ratingovej agentúry Standard & Poor's (S&P) zvýšiť rating Ruska na záväzky v cudzej mene z neinvestičnej úrovne BB+ na investičnú BBB- so stabilným výhľadom. Rating schopnosti splácania záväzkov v národnej mene sa zvýšil ešte významnejšie: z BBB- na úroveň BBB. Zároveň Fitch, ďalšia agentúra z „veľkej trojky“, ponechala ruský rating na úrovni BBB- s pozitívnym výhľadom.

Takýto suverénny úverový rating Ruska v cudzej mene opustil kategóriu „odpad“ (pomenovanie pre „špekulatívne pásmo“), napriek tomu, že ešte jedna agentúra – Moody's – zatiaľ zachováva ruský rating na úrovni BB+. Podľa všeobecne zaužívaných pravidiel, platných medzi vedúcimi svetovými investormi sa rating emitenta pokladá za investičný, ak ho do danej kategórie zaraďujú aspoň dve z troch vyššie uvedených agentúr. Ak máme hovoriť v porovnávacích kategóriách, tak v poňatí dvoch z troch vedúcich svetových agentúr investičný rating Ruska dnes zodpovedá ukazovateľom takých krajín, ako Kazachstan, India a Indonézia.

Táto udalosť má  veľký význam, pretože práve zníženie ruského suverénneho ratingu na úroveň BB+, ktorý potvrdili agentúry S&P a Moody’s začiatkom roku 2015, teda v čase, keď sa rozpútavala „sankčná vojna“, bolo pre Západ kľúčovým prvkom, v politike obmedzovania investícií do ruskej ekonomiky, a v širšom kontexte – v oblasti finančného ekonomického nátlaku na Moskvu s politickými cieľmi.

 

Skutočnosť, že v súčasnosti vedúce ratingové agentúry (ktoré v mnohom kontroluje americký kapitál) začínajú prehodnocovať predošlú politiku, je vyvolaný troma hlavnými okolnosťami: pochopením, že doterajšie nátlakové opatrenia voči Rusku sú neefektívne, priznaním ekonomických úspechov Ruska za ostatné tri roky a úsilím zabezpečiť záujmy medzinárodných investorov, inými slovami, uprednostniť ekonomiku (aj keď obmedzene) pred politikou.

                    Práve analýza „americkej stopy“ v najnovšom rozhodnutí ratingovej
agentúry S&P vôbec nie je náhodná.

Ide o to, že v posledných dvoch rokoch bolo v prostredí kľúčových medzinárodných investorov v otázke budovania vzťahov s Ruskom badať vážny rozkol. V čase, keď bol podľa úhrnného ratingu ruský štátny dlh priradený k „odpadu“ (do neinvestičného pásma), ruské eurobondy sa už od počiatku roku 2016 predávali ako dlh investičnej úrovne. A dnešné rozhodnutie nie je výsledkom politickej vôle, ako skôr priznaním pozitívnej dynamiky v ruskej ekonomike, dosiahnutej bez ohľadu na sankčný nátlak a investičné obmedzenia. „Zvýšenie suverénneho ratingu na investičnú úroveň, to je oneskorená reakcia na úspechy ruskej ekonomickej politiky“, zdôraznil v tejto súvislosti ruský minister ekonomického rozvoja Maxim Oreškin. Vláda pripomína že vnútorná makroekonomická stabilita Ruska sa upevnila: deficit rozpočtu podľa výsledkov roku 2017 tvoril len približne
1,4% hrubého domáceho produktu, boli zavedené „nové rozpočtové pravidlá“ umožňujúce Rusku vrátiť sa k plnohodnotnej akumulácii rezerv.

Hospodárske úspechy Ruska sú zaznamenané aj v „ratingovom komentári“ agentúry S&P. Zdôrazňuje sa v ňom, že Rusko preukázalo, že sa pridržiava konzervatívnej makroekonomickej politiky a pravdepodobne „bude udržiavať silnú vonkajšiu a fiškálnu rovnováhu“. Pružný výmenný kurz umožní ekonomike vyrovnať sa so šokmi, ktoré môže vyvolať sprísnenie sankcií a zníženie cien na surovinové tovary“, konštatujú experti S&P: „Vývoj ratingu odzrkadľuje rozumnú politiku, ktorá umožnila ruskej ekonomike prispôsobiť sa zníženiu cien na surovinové tovary a medzinárodným sankciám.“ Agentúra okrem toho poukázala na kroky Ruskej centrálnej banky, ktoré bez ohľadu na čistku v bankovom systéme krajiny, umožnili udržať finančnú stabilitu.

Pozornosti agentúry neušiel ani podstatný pokrok Ruska v ďalších medzinárodných ratingoch, ktoré vedúci investori tradične berú do úvahy. Napríklad, že v ratingu Svetovej banky v stupni „jednoduchosti podnikania“(„Doing Business“) Rusko postúpilo na 35. pozíciu zo 120., na ktorej na nachádzalo pred niekoľkými rokmi.

Napriek tomu je situácia okolo investičnej atraktivity Ruska v očiach západných investorov nestabilná a môže sa ľahko zvrtnúť, ako z politických, tak aj z ekonomických príčin.

K prvým patrí predovšetkým perspektíva ďalšieho sprísnenia protiruských sankcií zo strany Washingtonu. Minister financií USA Steven Mnuchin 26. februára vo svojom vystúpení na Kalifornskej univerzite v Los Angeles naznačil konkrétnejšie ako predtým termíny uvalenia nových sankcií proti Moskve: „Môžete rátať s tým, že sankcie budú uvalené v priebehu najbližších 30 dní“, vyhlásil. „Uplatňujeme všetky existujúce sankcie a uvaľujeme nové.“

Americký minister financií sa už niekoľkokrát vyjadril v tom zmysle, že jeho rezort uvažuje nad novými sankciami proti Rusku. V týchto dňoch napríklad Steven Mnuchin na brífingu v Bielom dome hovoril o nových amerických sankciách voči KĽDR a spomenul v tejto súvislosti aj Rusko: "Ešte ste sa ma na to nepýtali, ale pripravujeme aj sankcie voči Rusku".

A hoci medzi sankčným balíčkom USA a investičnými ratingmi formálne neexistuje priama inštitucionalizovaná súvislosť, všetky tri ratingové agentúry môžu po zavedení nového balíka sankcií voči Rusku bezpochyby prehodnotiť svoje prognózy a zmeniť svoje hodnotenie.

Rovnako dôležité sú aj finančno-ekonomické dôvody, pre ktoré treba byť veľmi zdržanlivými pri prognózovaní ďalšieho vývoja udalostí.

Tá istá agentúra S&P maximálne opatrne hodnotí ruské ekonomické perspektívy a do roku 2021 predpovedá nízke tempo rastu ekonomiky (1,8% HDP v roku 2018 а 1,7% v rokoch 2019 – 2021, zatiaľ čo ruská vláda v rozpočte počíta s rastom 2,1 – 2,3%), čo zdôvodňuje nepriaznivými demografickými procesmi (starnutie obyvateľstva a znižovanie jeho produktívnej zložky) a nízkou úrovňou produktivity práce. Podľa názorov expertov S&P negatívnu úlohu okrem toho naďalej hrajú "štrukturálne prekážky" vrátane "dominantnej úlohy štátu v ekonomike, zložitej investičnej klímy a relatívne nízkej úrovne konkurencie a inovácií".

Dosť zdržanlivý je aj komentár agentúry Fitch. Podľa názoru expertov agentúry  má Rusko "silnú suverénnu bilanciu, spoľahlivé vonkajšie faktory a lepšiu hospodársku politiku v oblasti makroekonomických ukazovateľov." Zároveň však experti poukazujú na "štrukturálne nedostatky (závislosť na surovinových tovaroch a manažérske riziká) a geopolitické protirečenia." Fitch predpovedá na roky 2018 – 2019 rast ruskej ekonomiky na úrovni 2 %, čo je o niečo viac, než prognóza S&P, ale aj tak to nedosahuje úroveň ukazovateľa priemerného ekonomického rastu štátov zaradených do investičnej kategórie BBB (3,1%).

Richard Segal, hlavný analytik pre rozvíjajúce sa trhy správcovskej spoločnosti Manulife Asset Management, potvrdzuje, že ratingové hodnotenia obsahujú spomínané vnútorné protiklady. Podľa jeho slov v prospech Ruska hrá stabilizácia jeho hospodárskeho rastu, nízka inflácia, zníženie rozpočtového deficitu a to, že "ekonomika nadobudla väčšiu pružnosť vďaka oslabeniu rubľa a zavedeniu nových, presnejšie definovaných rozpočtových pravidiel." K negatívnym faktorom patrí obmedzený potenciál rastu ekonomiky, problémy a riziká v bankovom sektore (ktorý je z väčšej časti – cca 70 % – kontrolovaný štátom), nedostatky firemného riadenia a "neistota politickej pôdy" v najbližších troch rokoch nezávisle na výsledku očakávaných prezidentských volieb.

Napriek všetkému budú mať rozhodnutia S&P v najbližšej dobe značný dopad. Návrat Ruska do investičnej ratingovej kategórie signalizuje, že ruské suverénne euroobligácie budú opäť zaradené do globálnych dlhových indexov v systémoch Bloomberg Barclays Global Aggregate a JPMorgan EMBI. Vo februári 2015 práve spoločnosť Barclays vylúčila ruský zahraničný dlh zo zoskupenia uvedených indexov, čo znemožnilo mnohým kľúčovým inštitucionálnym investorom nákup alebo vlastnenie ruských eurobondov. Rozhodnutie S&P "umožní väčšiu účasť na ruskom dlhovom trhu takých konzervatívnych inštitucionálnych investorov, ako sú zahraničné dôchodkové fondy a poisťovacie spoločnosti," predpovedá ruský minister financií Anton Siluanov. V súčasnosti zahraniční investori vlastnia asi tretinu ruských štátnych papierov. Podľa odhadov spoločnosti Societe Generale zvýšenie ruského ratingu na investičnú úroveň môže spôsobiť, že do ruských eurobondov z takzvaných "konzervatívnych fondov" pritečú 1 – 2 miliardy dolárov.

Riaditeľ analytického oddelenia spoločnosti Loko-invest Kirill Tremasov predpovedá ešte väčší prílev kapitálu do Ruska – až 3 miliardy dolárov.

V posledných dvoch desaťročiach malo Rusko podľa S&P najvyššiu úroveň investičného ratingu v septembri 2006, a to BBB+. Terajšie rozhodnutie agentúry znamená návrat situácie na úroveň januára 2005. Ďalší vývoj bude v mnohom závisieť od pomeru síl medzi dvomi kľúčovými "skupinami vplyvu" vo svete: medzi stúpencami rozvoja obchodno-ekonomickej a investičnej spolupráce s Ruskom (a to aj v rámci kľúčových medzinárodných projektov) a prívržencami pokračovania alebo dokonca pritvrdzovania sankčnej politiky. Preto je rozhodnutie S&P dôvodom na zdržanlivý optimizmus.


Piotr Iskenderov, vedúci vedecký pracovník Inštitútu slovanských štúdií Ruskej akadémie vied, kandidát historických vied

 

 

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, 5. 3. 2018