04.2.2016 21:48:14

Trenčínom už trikrát zaznelo slovo "mier" a vlasť bez cudzích vojsk

Dňa 26. 1. 2016 sa na treťom trenčianskom zhromaždení za mier a proti základniam NATO na území SR zúčastnili predseda Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Ján Čarnogurský, predseda KSS Slovensko PhDr. Jozef Hrdlička, bývalý riaditeľ Leteckých opravovní Trenčín Peter Palko a ďalší.

Tak z prejavov, ako aj z názorov zúčastnených vyplynulo, že cudzích vojakov a cudzie zbrane na Slovensku nechceme. Taktiež si myslíme, že je veľmi nebezpečné, ale aj nefér, zriaďovať základne NATO smerom k ruským hraniciam. Ako by sa cítili Američania ak by im pod nosom aj Rusko zriaďovalo svoje základne?

František Kavulák