13.4.2016 22:15:56

TRENČIANSKE PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE PROTI POBYTU CUDZÍCH VOJSK A PROTI ZÁKLADNIAM NATO NA SLOVENSKU.

 

Dňa 12. apríla 2016, o 17.00 hod. sa na Mierovom námestí v Trenčíne konalo v poradí
už štvrté protestné zhromaždenie proti pobytu cudzích vojsk a proti základniam NATO na Slovensku.

 

Podujatie moderoval František Kavulák, ktorý po otvorení zhromaždenia a po zaznení štátnej hymny Slovenskej republiky odovzdal slovo prítomným rečníkom.

Ján Čarnogurský, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti, poukázal na vojenské tradície mesta Trenčín, a v tejto súvislosti aj na postupnú stratu slobody rozhodovania našej krajiny o svojej vlastnej bezpečnosti. Preto je potrebné vysloviť odpor proti týmto tendenciám a učiť sa organizovať sami seba, keďže v opačnom prípade budú iní rozhodovať za nás. To je dôležité aj preto, že podľa niektorých správ hrozí aj rozpad Európskej únie, a je potrebné, aby sme si ako štát nevytvárali konflikty s inými krajinami. Nerozumné konanie mnohých politikov Európskej únie stavajúcich sa stále proti Rusku sťažuje boj s Islamským štátom, a tým napomáha prehlbovaniu migračnej krízy v Európe.

Pavol Suško, podpredseda Komunistickej strany Slovenska pripomenul 71. výročie oslobodenia mesta Trenčín, pričom uviedol, že nadobudnutá suverenita Slovenska sa postupne stále viac vytráca.  Nielen v oblasti národnej obrany, ale aj v ekonomickej oblasti sa stále viac znižuje slovenský vplyv pri možnosti rozhodovania o našej budúcnosti. Stávame sa nástrojom presadzovania koloniálnych záujmov iných štátov.

Peter Palko, bývalý riaditeľ Leteckých opravovní Trenčín uviedol, že pri štúdiu
dokumentov NATO nemožno objaviť definíciu výrazu „vojenská základňa NATO“. To znamená,  že nie je jednoznačne vymedzené, aké množstvo ľudských zdrojov a technického vybavenia má predstavovať vojenská základňa NATO. Môže v tom byť zámer, aby sa postupne pod rôznymi označeniami stále viac rozširovali vojenské základne NATO po celom svete. Podobne aj v Európskej únii síce navonok existuje rovnoprávna spolupráca štátov, avšak v skutočnosti rozhodujúce slovo majú veľké štáty ako Nemecko a Francúzsko, ktoré rozhodujú o ďalšom smerovaní Európy.

Alexander Velitš za VZDOR strana práce uviedol, že podobné protestné zhromaždenia
by mali byť spojené s väčšou účasťou verejnosti. Súčasne poukázal na potrebu zjednotenia
všetkých síl v spoločnosti zameraných na dosiahnutie týchto spoločných cieľov. Nedávne prelety vojenských lietadiel bez informovania slovenskej verejnosti sú typickým obrazom súčasného stavu.
Európska únia, Eurozóna a NATO predstavujú zoskupenia, z ktorých by sme mali vystúpiť. 

Radomír Tomeček pripomenul vnútropolitickú situáciu na Slovensku pred nedávnymi parlamentnými voľbami, pričom poukázal na zamlčiavanie témy parlamentného schvaľovania vojenskej základne NATO v bratislavských Vajnoroch zo strany slovenských politických strán počas jesene roka 2015. Takéto hrubé pošliapavanie princípov parlamentarizmu a ignorovanie názoru verejnosti odníma oprávnenie týmto politickým subjektom označovať akékoľvek iné politické subjekty za extrémistické. Príklad podobného poňatia demokracie bolo možné sledovať v rovnakom období aj v Čiernej Hore, kde došlo k násilnému potlačeniu masových protestov proti procesu vstupu tejto krajiny do NATO, a to spôsobom bez vykonania referenda. 

Gabriela Balajová poukázala na aktuálnu nedostatočnú účasť verejnosti na týchto dôležitých podujatiach. Slováci sú po období, kedy spoločne štrngali kľúčmi na námestiach, v súčasnosti rozdelení a nejednotní. A pritom téma vojenských základní NATO a migračná kríza predstavujú veľmi veľké výzvy a vyžadujú národnú jednotu. 

Vladimír Malý sa vyjadril k vplyvu Turecka na rozmach Islamského štátu, pričom existujú dôkazy o výcviku islamských teroristov na území Turecka. Títo teroristi sa stále bližšie približujú k hraniciam Slovenska, a túto situáciu zhoršuje aj súčasný vývoj na Ukrajine. Slovensko sa na rozdiel od iných štátov stále nevenuje myšlienke vybudovania domobrany, resp. aktívneho zapojenia väčšieho počtu obyvateľstva do obrany vlastnej krajiny pred rastúcimi hrozbami zo zahraničia.

Po protestnom zhromaždení sa konalo o 18.30 hod. v trenčianskom Green cafe zakladajúce stretnutie trenčianskeho Klubu Arbat, na ktorom sa v priateľskej atmosfére nadväzovali vzájomné kontakty medzi ľuďmi podporujúcimi mier a porozumenie.

Zaznamenal R. Tomeček