10.8.2018 11:54:11

Totalitný západ: Smejú sa z politrukov v Rusku, no aj EÚ má svojich kontrolórov správneho názoru

V médiách sa nedávno objavila informácia, že v ruskej armáda pôsobia agenti (politrukovia), ktorých cieľom je udržiavať potrebnú ideologickú a názorovú líniu v silových zložkách. Mnohí komentátori sa nad tým znepokojovali a hovorili o tom, že súčasné Rusko nie je vôbec iné ako za čias diktatúry ZSSR. Lenže Západ by si mal uvedomiť, že takýto “strážcovia pravdy” sú bežnou praxou aj v Európskej únii a ďalších štátoch. Zaujímavý komentár o tom napísal Lukáš Lehoťan na serveri Reflex.cz

Podľa autora takéto tvrdenie môže byť na prvý pohľad prekvapivé, keďže oficiálne predsa funkcia “politruk” v armáde Českej republiky či inej členskej krajiny EÚ neexistuje. “Pravdou je, že táto funkcia neexistuje ako plne vydelená zo stavu, ale v rámci “práce s ľudskými zdrojmi” áno. Ide totiž o rôzne školenia na tému propagácie ideológie multikulturalizmu a LGBT či o boj proti prejavom “netolerancie”.

“Táto aktivita je zameraná nielen na armádu, ale aj na políciu, školy a štátne úrady a “dobrovoľne” sa k nej pripájajú aj súkromné firmy. Píšem zámerne “dobrovoľne” v úvodzovkách, pretože je to vlastne nútené. Ktorá firma by dnes chcela riskovať, že sa na ňu zamerajú aktivisti z neziskoviek s tým, že nepodporuje multikulturalizmus a LGBT, alebo rovno toleruje odpor k tomu istému?”

Autor doplnil, že len málo ľudí vie, že multikulturalizmus je štátnou ideológiou dnešnej Českej republiky a EÚ, rovnako ako bol marxizmus-leninizmus štátnou ideológiou komunistického Československa a krajín RVHP.

 

“Stačí sa pozrieť na oficiálne dokumenty českého ministerstva školstva, o ktorých často v médiách referuje poslanec za ODS Václav Klaus mladší. Napríklad tzv. Rámcový vzdelávací program pre základné vzdelávanie v kapitole 6.4 “Multikultúrna výchova” opisuje vzdelávanie smere, v ktorom sú žiaci vedení výchovným programom školy k angažovanosti pri potieraniu prejavov intolerancie, xenofóbie, diskriminácie a rasizmu. Až sa teda budete znova smiať, že v Rusku je totalita a občania sú vedení k potieranie protištátneho myslenia, spomeňte si na tento jav, ktorý učia naše deti v škole…”

Václav Klaus mladší to v jednom svojom komentári opísal jednoducho takto: “Ako vážne – vaše dieťa chodí do školy a tam ho budú v rôznych predmetoch (zemepis, dejepis, občianka – možno aj inde) učiť správnym postojom k multi-kulti. A nebudú ho učiť normálne logicky myslieť – budú ho učiť myslieť v európskych súvislostiach. Školy musia vytvoriť pozíciu koordinátorov. Koordinátor pre európske a globálne myslenie a tak, ktorí budú dohliadať, či sú tieto témy začlenené do výučby v rôznych predmetoch a správne uvedomelo a energicky vyučované. ”

“Nie je to snáď vytváranie funkcie politruk v školstve?” dodáva Lehoťan. Podobné funkcie sú podľa neho integrované aj v polícii, armáde či v štátnej správe. “A podobne ako v časoch komunistických, aj dnes vás môžu vyhodiť z práce za to, že nemáte správny svetonázor alebo sa prejavujete v rozpore s ideológiou, tentoraz ale nie ideológiou marxizmu-leninizmu, ale ideológiou multikulturalizmu…”

HSP, 10. 8. 2018