22.6.2016 10:58:41

Test ruskej prepadovej rakety osvieži pamäť NATO

 

Vojská protivzdušnej a protiraketovej obrany VKS RF úspešne odskúšali prepadovú raketu blízkeho dosahu systému PRO. Udialo sa to na pozadí príprav na samit NATO vo Varšave a priblíženia systému PRO USA k hraniciam Ruska.  Tohto pohľadu sú predmetné testy zjavným signálom, pričom osobitne pre amerických vojakov.

 

Testy sa konali na polygóne Sary-Šagan v Kazachstane a ich cieľom bolo „potvrdiť TTCH prepadových rakiet, ktoré sú súčasťou výzbroje VKS“. Generálporučík V. Gumennyj vyhlásil, že „prepadová raketa úspešne splnila úlohu, zlikvidujúc cvičný cieľ a zadanom čase“.

Ruská strana zatiaľ plánuje využívať túto prepadovú raketu len na jej priame predurčenie, na prikrytie rajónov a objektov.

V tejto súvislosti sa v originálnom článku stránky vz.ru dvakrát pripomína fakt, že počas olympiády v Soči boli systémy S-300 (niektoré zdroje hovoria, že jeho najnovšie modifikácie sú dokonalejšie, ako S-400) rozmiestnené na lodiach. Povedané inými slovami, tieto ruské PVO komplexy sa môžu dostať pomerne blízko nielen k rumunským i poľským základniam americkej PRO a, navyše, že ďalšie špecializované modifikácie umožnia „vytvoriť námornú PRO, analogickú alebo lepšiu, ako je americký systém Aegis“.

Porovnávať tieto systémy je podľa Rusov obtiažne, nakoľko USA vlastne ani nekonštruujú PRO blízkeho a stredného dosahu, predpokladajúc, že americký kontinent je uchránený od takýchto hrozieb tak zemepisne, ako aj politicky. No...?

Američania teraz plánujú v priestore Stredozemného mora vybudovať doplnkovú PRO, opierajúcu sa o Aegis a Standart. Rusi uvádzajú, že toto príliš nevadí, len musia i tu dozbrojiť svoje sily doplnkovou PRO blízkeho dosahu, ktorá nebude žiadnou „zbraňou poslednej nádeje“, ale efektívnym systémom potlačenia raketového útoku silnejších síl protivníka. Odvolať sa potom na obmedzenia a na základe toho vystaviť Rusku formálne výhrady už nebude možné.

Ruské skúšky prepadovej rakety sa konali v predvečer Varšavského samitu NATO. Na jeho programe nič nezmenia, no minimálne osviežia pamäť o základných záležitostiach – ak už nie Rumunom a Poliakom, tak určite Američanom, nakoľko tí sa v raketových technológiách a ich technických charakteristikách vyznajú.

Podľa vz.ru, 22. 6. 2016