04.8.2012 10:55:06

Systém PRO USA v Európe by nemal dosahovať hranice Ruska

Rusko trvá na tom, aby sa palebné prvky amerického systému PRO v Európe nepribližovali k jeho hraniciam na vzdialenosť, ktorá je menšia, ako ich dolet. Včera to vyhlásil veľvyslanec Ruska pri NATO Dmitrij Rogozin po skončení mimoriadneho zasadnutia Rady Rusko-NATO.
Rogozin takto komentoval dohodu z 3. mája 2011 medzi USA a Rumunskom o rozmiestnení americkej PRO na rumunskom území. „Akceptujeme, že NATO si, rovnako ako aj Rusko, musí zabezpečiť svoju protiraketovú obranu.
Môžeme vytvárať spoločné centrá analýzy informácií a schvaľovania rozhodnutí, no palebné prostriedky americkej PRO sa nesmú priblížiť k hraniciam Ruska na vzdialenosť, ktorá je menšia ako ich dosah."
Podľa Hlas Ruska, 6. máj 2011