04.8.2012 10:55:06

Svetová banka prognózuje Rusku ešte vyšší rast

V tomto roku až na úrovni 5 – 5,5 percenta. A pritom ešte v januári sa jej predpoveď maximum končila na úrovni 3,5 percenta.
Aj ruské ministerstvo ekonomického rozvoja predpovedalo nárast HDP o 3,5 percenta, vychádzalo však z priemernej ceny ropy na úrovni 68 – 69 dolárov za barel. Keďže tá sa však ukazuje byť vyššou (v rozmedzí 70 – 76 dolárov) ministerstvo pripúšťa aj vyššiu dynamiku rastu HDP.
Podľa analytikov svetovej banky bude určujúcim faktorom hospodárskeho rastu Ruska, obzvlášť v druhej polovici tohto roku spotreba, konkrétne spotreba domácností. Doplnkovým zdrojom sa môže stať zvyšovanie zásob rýchloobrátkových surovín a produktov vo fabrikách.
Pre ruského občana je z týchto údajov relevantný len jeden fakt. Že zamestnanosť sa tohto roku v štáte takmer nezvýši, resp. zvýši sa len mierne.
-vmi- podľa RIA Novosti , 24. marec 2010