06.12.2017 19:23:01

Stropkovský Klub Arbat si pripomenul 100 rokov od VOSR

 

V utorok 7. novembra si členovia klubu ARBAT Slovensko-ruskej spoločnosti, komunisti a ich priaznivci v Stropkove,  ako ináč, v Krčme u Lenina, pripomenuli storočnicu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Podvečer sa nás vyše dvadsať zišlo pri slávnostne prestretom stole, aby sme si uctili prvý úspešný pokus v dejinách o lepší život  pracujúceho človeka.                                                                                                                         

 

Len dve revolúcie môžeme považovať za veľké: Veľkú francúzsku buržoáznu revolúciu a Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu. Oba tieto názvy svedčia o tom, že skutočne zásadným spôsobom zmenili dovtedajšiu spoločnosť i celý svet a pomery, ktoré sa zdali byť nezmeniteľnými, a ukázali iný spôsob riešenia problémov v nich.

Daňou, ktorú za veľké revolúcie zaplatili ľudia, bolo, že boli sprevádzané krutým násilím spojeným s mnohými obeťami na životoch a rozsiahlou materiálnou deštrukciou. Dnes sa zamlčuje – politické revolúcie sú síce násilnou akciou, ktorá sa pripisuje len tým, ktorí „búrajú“ starú spoločnosť, násilie však z oveľa väčšej časti vytvára odpor zvrhnutých, porazených síl, ktoré sa z obáv konca svojho bohatstva a moci neštítia ničoho.                                                                             

Kým vo Francúzsku sa symbolicky začiatok revolúcie v roku 1789 slávi stále ako štátny sviatok, v  Rusku sa deň Októbrovej revolúcie 1917 zo štátnych sviatkov vyškrtol. Októbrová revolúcia v 1917 sa však v Rusku stala a zásadným spôsobom ovplyvnila nielen 20. storočie, ale aj dejiny po ňom. Jej ohlas, po celom svete dodnes pôsobí a treba o nej uvažovať ako o veľkej historickej udalosti, hoci sa to západný mediálno-politický hlavný prúd za každú cenu snaží vyvrátiť.

Nemôžeme tvrdiť, že svet, ktorý žijeme, aj keď sa v ňom veľa zmenilo, je lepší a krajší, s radostnejšími vyhliadkami, ako bol ten „sovietsko-socialistický“. Ani jeden z veľkých problémov ľudstva  vyriešený nebol a stále sa objavujú nové, ktoré sa nedarí súčasnému kapitalizmu zvládnuť v žiadnej oblasti. Najsmutnejšie na tom je, že kapitalizmus ako systém umožňuje aj v tejto situácii časti bohatých ešte viac zbohatnúť, pri čom sa priživí aj časť ľudí, ktorí kapitalistami nie sú, ale verne im slúžia, či sa ulakomia aj na omrvinky z bohatej hostiny.                                                                                                                    

Tieto, ale aj iné slová a vety zazneli v rozhovoroch, v poznámkach, aj v otvorenej kritike súčasného bezbrehého kapitalizmu, ovládaného „totalitou“ peňazí. Spomínali sme na socializmus, kedy človek „vyžil“ z jedného zamestnania, odpracoval 8,5 hodín 5 dní v týždni a „padla“. Nemusel utekať do ďalšieho zamestnania, aby bolo na chlieb, na bývanie, na školu pre deti, na dovolenku. Mohol spokojne spať vediac, že ráno sa nedozvie, že zajtra už nemusí chodiť, že sa s ním už neráta.          

Neboli by sme optimisti, keby sme len spomínali na pekné časy a kritizovali tie kapitalistické. Zazneli aj úvahy a rady, ako si spríjemniť život aj dnes. Zostal čas aj na prípitky (vodkou - darom od radcu-vyslanca veľvyslanectva RF v SR), aj na pesničku. Posilnení rozhovormi, koláčikmi aj kalíškom vodky sme sa rozchádzali povzbudení, že sme nezabudli na taký slávny deň, a že si čoskoro pripomenieme obrat v II. svetovej vojne v bitke pri Stalingrade (19. – 23. novembra 1942)  aj 73. výročie oslobodenia Stropkova (28. novembra).                                                                 

Klub Arbat Stropkov