19.6.2020 14:35:00

Stretnutie RCVK so slovenskou mládežou v Bratislave pri Petržalskom fortifikačnom bunkri BS-8

Momentka z exkurzie
Momentka z exkurzie
(foto: rcvkba.sk)


V Bratislave sa konala spoločná exkurzia pracovníkov Ruského centra vedy a kultúry a slovenskej mládeže.Na okraji Bratislavy sa nachádza nezvyčajné múzeum – Petržalský fortifikačný bunker BS-8. V ňom sa nachádza expozícia venovaná dejinám vojenského umenia na území Slovenska. V múzeu sú vystavené zbrane, uniformy, pyrotechnické artefakty a veľa iných predmetov zo súkromných zbierok. Nad bunkrom, ktorý sa nachádza na hranici Slovenska a Rakúska, má od roku 2009 patronát občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre. Práve tu, na tomto mimoriadnom mieste, ktoré nám pripomína vojnové časy, sa uskutočnilo stretnutie pracovníkov RCVK so žiakmi vyšších ročníkov bilingválneho gymnázia Ivana Horvátha, na ktorom sa intenzívne vyučuje ruský jazyk a viaceré predmety prebiehajú v ruštine.

Na tejto pútavej exkurzii gymnazistov sprevádzal absolvent kurzov ruského jazyka v RCVK, spoločenský aktivista a milovník histórie, PhDr. Ivan Horský. Exkurzie sa zúčastnili aj pedagógovia gymnázia a zástupcovia verejnosti.

Riaditeľka RCVK, pani Inna Kuznecovová srdečne privítala gymnazistov a poznamenala, že táto exkurzia umožňuje dotknúť sa histórie obdobia 2. svetovej vojny, jej významných medzníkov, ktoré pozná každý Slovák – Slovenské národné povstanie v roku 1944 a oslobodenie Bratislavy a ďalších miest vojakmi Červenej armády v roku 1945.

Na záver gymnazisti stručne prezentovali svoje vedomosti o histórii Ruska a porozprávali, ktoré mestá vyznamenané radom mesto-hrdina poznajú. Zopár záberov z návštevy Petržalského fortifikačného bunkra BS-8 (zdroj: RCVK)

 

V strede snímky uniformovaný PhDr. Ivan Horský, po jeho pravici Inna Kuznetsova (riaditeľka RCVK)

 

PhDr. Ivan Horský (člen Slovensko-ruskej spoločnosti) prednáša študentom v interiéri bunkra BS-8


Do diskusie sa aktívne zapájali aj študenti, pričom prejavili bohaté znalosti

 Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave