23.11.2015 11:50:06

Strašný sen ukrajinských národniarov – ukrajinčina sa stráca

 

Možno niekedy až priamo šialenými opatreniami má ukrajinský jazyk na Ukrajine čoraz menšiu popularitu (Čo je teda naozaj škoda – s jazykom svet stráca aj jeho kultúru – pozn. red.). Národný jazyk Ukrajincov sa stráca z éteru televízie i z internetu.

 

Podľa štatistiky vysielania ukrajinských televízií sa podiel ukrajinského jazyka len za ostatný polrok znížil s 28 % na 23 %. Pričom deje sa to napriek nárastu ukrajinsky hovoriacej produkcie z 33 do 51 % a zníženia prístupu k ruskej z 29 do 19 %.

Napríklad, v televíziách „Ukrajina“, „Inter“, „1+1“ a STB – nebolo počas 17 vysielacích hodín ani jednej relácie, ktorá by bola len v ukrajinčine.

Rovnaká situácia je aj v internete. Tu ukrajinčinu používa 8 – 15 % zo všetkých ukrajinských stránok, no ruštinu vyše 60 %.

Podľa ren.tv, 23. 11. 2015