04.8.2012 10:55:06

Štartuje prvá literárna cena ruského patriarchu

Záujemcovia o získanie historicky prvej literárnej ceny svätého Cyrila a Metoda začali so zasielaním svojich žiadostí.
Ako vyplýva z webovskej stránky Moskovského patriarchátu, táto cena sa bude udeľovať za značný prínos pri rozvoji ruskej literatúry. V posolstve Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila sa v tejto súvislosti zdôrazňuje, že Ruskú pravoslávnu cirkev veľmi znepokojuje stav domácej slovesnosti. Literatúra je pri tom mohutnou silou vzdelávania a formovania kresťanskej civilizácie.
Prihlášky sa budú prijímať do 1. marca 2011.
Podľa Hlas Ruska, 14. január 2011