04.8.2012 10:55:06

Štartuje festival venovaný Sergejovi Prokofievovi

V Moskve sa dnes otvára festival Slnko a hudba, ktorý je venovaný 120. výročiu narodenia veľkého ruského hudobného skladateľa Sergeja Prokofieva.
V Múzeu Prokofieva, v Koncertnej sále Čajkovského a v Konzervatóriu zaznejú nielen Prokofievove diela, ale aj hudba jeho súčasníkov, Stravinského, Dukelského a Asafieva.
V rámci festivalu sa uskutoční aj rad výstav. V jednej z nich budú návštevníci vidieť unikátne exponáty, napríklad Prokofievovu šachovnicu a mlynček na kávu, či knihy z rodinnej knižnice.
Podľa Hlas Ruska, 19. apríl 2011