25.9.2020 15:53:06

Starikov: Boj o účasť vo voľbách do Ruskej štátnej Dumy v roku 2021 bude tvrdý a urputný

Spisovateľ a aktivista Nikolaj Starikov
Spisovateľ a aktivista Nikolaj Starikov
(foto: Mark Nakoykher)

 


Stanovisko k výsledkom regionálnych volieb

(preložil Peter Balašov)

 


 

Po ukončení volieb do regiónov bolo povedané a zverejnené mnoho. Ako obvykle rôzne politické sily hovoria o svojom plnom alebo takmer plnom volebnom víťazstve. Ak čítame takéto komentáre vzniká klamný dojem že ... zvíťazili takmer všetci a súčasne.

Ale tak to nebýva. Tým viac v politike, kde je dôležitá aj profesia imagemaker-a, ktorá už podľa samotného názvu hlása že netreba „ byť, ale zdať sa“.

Analyzujme preto výsledky volieb vychádzajúc podľa jediného objektívneho kritéria, podľa množstva hlasov, ktoré jednotlivé politické strany získali v prebehnutých oblastných voľbách pretože sú to práve HLASY voličov a nie percentá, ktoré dávajú viac menej primerané hodnotenie skutočnosti.

Voľby budeme analyzovať podľa zoznamu strán ktoré sa zúčastnili volieb do regionálnych parlamentov, pretože sú to vo svojej podstate mini-voľby do parlamentu štátnej dumy. Ústredná volebná komisia vyhotovila a zverejnila výsledky, ktoré boli v podobe tabuliek zverejnené v novinách „Kommersant“ nasledovne:

 


Najviac zo všetkých HLASOV voličov v 11 regionálnych voľbách dostala strana „Jednotné Rusko“ – 2mil. 116 tisíc. Ďalej je Komunistická Strana Ruskej Federácie, ktorú podporilo v tom istom počte regiónov federácie 587,6 tisíc ľudí. Liberálno-demokratická strana Ruska nazbierala 450,6 tisíc hlasov a Spravodlivé Rusko 343 tisíc. Pripomíname, že všetky štyri „veľké“ politické strany sa zúčastnili vo všetkých 11 regionálnych voľbách. Spomedzi tých strán, ktoré zatiaľ nie sú zastúpené v štátnej dume sa dobre prezentovala „Strana penzistov za sociálnu spravodlivosť“ ktorá získala v 9 regiónoch 206,2 tisíc hlasov. Hneď za ňou sa umiestnila strana „Za pravdu“, za ktorú v 8 regionálnych voľbách hlasovalo „za“ spolu 105 tisíc ľudí. Strana „Noví ľudia“ získala v štyroch regionálnych parlamentoch spolu 92,8 tisíc hlasov a „Domovinu“ podporilo 63,5 tisíc voličov.

Najviac zo všetkých, 2mil. 116 tisíc voličov, získala teda v 11 regionálnych parlamentoch strana „Jednotné Rusko“.


A teraz niekoľko myšlienok pri pohľade na tieto čísla:

Po prvé, obyvatelia Ruska sú dnes najviac nespokojní s realizovanou penzijnou reformou a to je aj dôvod víťazstva strany ktorá má vo svojom názve slovo „penzisti“. Vo všeobecnosti platí, že sa prejavuje silná potreba nových politických tvárí, myšlienok a strán a preto uspeli strany, ktoré majú vo svojom názve slovo „nové“. Ale je to len výsledok ich politických technológií a nehovorí to nič o skutočnej podpore týchto politických síl.

Po druhé, odstup medzi množstvom hlasov nových politických síl a štvoricou strán ktoré už sú v dume nie je až taký veľký a to je rozhodujúce a nie percentá. Na príklad, strana „Za pravdu“ získala len o 200 000 hlasov menej ako „Spravodlivé Rusko“ a zúčastnila sa pri tom v počte regionálnych parlamentov ktorý je o tretinu menší, čo nie je v prípade účasti vo všetkých regiónoch krajiny významné.

Po tretie, volebná účasť bola v drvivej väčšine prípadov veľmi nízka. Nové politické strany nevedeli motivovať na účasť vo voľbách tých, ktorí už zabudli kade sa tam ide a nechcú sa zúčastniť volieb. Tradičný rozdiel volebnej účasti medzi regionálnymi a federálnymi voľbami umožní priviesť k volebným urnám 20% tých, ktorí sa doteraz nestotožnili so žiadnym z ponúkaných volebných programov.

Po štvrté, odstránenie penzijnej reformy spolu so zavedením Nepodmieneného Základného Príjmu (NZP) je základom programu politickej strany „Za pravdu“ čo ukazuje na spojitosť medzi jej elektorátom a programom. Okrem toho v programe strany „ Za pravdu“ je celý rad ďalších bodov od znárodňovania čerpania prírodných zdrojov až po ochranu Rusov všade v zahraničí a vrátenia názvu Stalingrad čo je tiež populárne medzi tými čo nie sú spokojní s penzijnou reformou a ďalšími „liberálnymi kúskami“ ktoré zanechajú vládnuce strany. Znamená to že hlavná úloha spočíva v potrebe priviesť k ľuďom dostatok informácií aby mali dôvod hlasovať za seba a nie za tých čo iba žonglujú so slovami ktoré sa im práve hodia.

Po piate, voľby do Štátnej dumy sa líšia od regionálnych volieb tým, že je na nich omnoho významnejšia „úloha osobnosti“. Značná časť voličov reaguje na známe mená, na výrazných a populárnych ľudía to pri voľbách kde si možno vyberať zo straníckych zoznamov a nie z volebných okrskov s jedným mandátom. To všetko zvýhodňuje politickú stranu „Za pravdu“ v radoch ktorej je spolu s Výborom expertov celý rad populárnych a výnimočných spoločenských činiteľov, spisovateľov a mysliteľov, ktorí sú z relácií hlavných televíznych kanálov dobre známi širokému okruhu voličov.


Súboj o pôsobenie v Štátnej dume v roku 2021 bude veľmi urputný a ťažký. Politická strana „Za pravdu“ má všetky predpoklady aby dosiahla vytýčený cieľ. Prvá úloha, dosiahnuť 5% v regionálnych voľbách aby nebolo treba zbierať podpisy podporovateľov na právo účastí na federálnych voľbách, už dosiahnutá bola. Posúvame sa ďalej k federálnym voľbám – všetko je v našich silách.Názory autora sa nemusia vždy zhodovať s postojom Slovensko-ruskej spoločnosti


Nikolaj Viktorovič Starikov (Člen výboru expertov strany „Za pravdu“)