22.9.2022 22:18:08

Srbský prezident Vučić v OSN tvrdě připomenul agresi NATO

Vučić počas svojho príhovoru na Valnom zhromaždení OSN
Vučić počas svojho príhovoru na Valnom zhromaždení OSN
(foto: Screenshot YT)


Všechno, co dnes děláme a říkáme, se zdá být bezmocné proti realitě, které čelíme, řekl v úvodu svého vystoupení na Valném shromáždění OSN srbský prezident Aleksandar Vučić. Posteskl si, že „tady nikdo nikoho pořádně neposlouchá, nikdo neusiluje o skutečné dohody a řešení problémů a téměř každý se stará jen o své zájmy, často přitom pošlapává základní principy mezinárodního práva, pošlapává Chartu OSN a další dokumenty, na základě kterých byla tato organizace založena,“ zhodnotil dnešní situaci. (vasevec.parlamentnilisty.cz)Připomenul k dosavadnímu průběhu jednání, že mnoho řečníků ve svých vystoupeních představovalo  příběhy o agresi a porušování územní celistvosti Ukrajiny, mnozí říkají, že jde o první konflikt na evropské půdě od druhé světové války. Ale o pravdě, že poprvé  byla narušena integrita země v Evropě v roce 1999, konkrétně Srbska, které nenapadlo žádnou jinou suverénní zemi, se vytrvale mlčí. Hledáme jasnou odpověď na otázku, kterou už léta kladu svým partnerům, vůdcům mnoha zemí – jaký je rozdíl mezi suverenitou a územní celistvostí Ukrajiny a suverenitou a územní celistvostí Srbska, které byl hrubě porušen a kterému mnozí z vás přiznávají mezinárodní uznání a legitimitu? Na tuto otázku jsem nikdy  - řekl Vučić - od nikoho nedostal racionální odpověď.

Srbský prezident připomněl, že Srbsko nevkročilo na cizí území, ani neohrozilo územní celistvost žádného suverénního státu. „To nezabránilo NATO v útoku na suverénní zemi bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Skutečnost, že po skončení ozbrojeného konfliktu byla podepsána dohoda s NATO, jejíž ustanovení počítala s přijetím rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244, která potvrdila a zaručila částečnou suverenitu a úplnou územní celistvost Srbska, nezabránilo mnohým západním státům  v uznáníjednostranně vyhlášené nezávislosti „Kosova“. Opakovaně pošlapávají územní celistvost naší země! - pronesl z tribuny VS OSN srbský prezident.

Právě kvůli této zkušenosti, kterou Srbsko prošlo a stále prochází, vyslovil Aleksandar Vučić  přesvědčení, že máplné právocitovat slovaMartina Luthera Kinga – „Nespravedlnost kdekoli je hrozbou spravedlnosti všude“.

V těchto souvislostech je třeba dodat informace od členů srbské delegace, podle nichž srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučićovi bylo vyhrožováno,že zahraniční investoři odejdou ze země, jestliže se Srbsko nepřipojí k protiruským sankcím. Také srbská premiérka Ana Brnabičová potvrdila, že Západ vyvíjí na Bělehrad v otázce protiruských sankcí velký tlak.vasevec.parlamentnilisty.cz