15.1.2018 15:35:27

Správa pre členov Slovensko-ruskej spoločnosti

Vážení členovia Slovensko-ruskej spoločnosti,

Predseda a Správna rada Spoločnosti zvolávajú Valné zhromaždenie Spoločnosti na štvrtok 1. februára 2018 o 15. hodine v budove Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Tomášikova ul. 20.

Na programe valného zhromaždenia bude:  správa predsedu o činnosti Spoločnosti v roku 2017, správa hospodára za rovnaké obdobie, diskusia, prijatie uznesenia.

Pozývame všetkých členov na toto každoročné stretnutie.

Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti