09.8.2020 12:50:36

Spomienka na účasť občanov Bošáče v 1. sv. vojne a vzniku ČSR

Erb obce Bošáca
Erb obce Bošáca
(foto: bosaca.sk)


V dňoch 15 - 16. 8. 2020 v obci Bošáca prebehne výstava zameraná na obdobie 1. sv. vojny, prezentáciu osoby M. R. Štefánika, čs. légii a pripomenutie vzniku ČSR.
Časť výstavy pochádza od Nadácie gen. M. R. Štefánika a vysoko kvalifikované sprievodné slovo k nej zabezpečia páni Bakoš a Vrábel z tejto nadácie.
 
Druhá časť výstavy je zameraná na účasť občanov regiónu Bošáce a okolia na udalostiach Veľkej vojny, ich účasť v Légiách a pri vzniku ČSR.

Verejnosti budú k dispozícii zoznamy miestnych Legionárov, čiastočné zoznamy padlých a profily osobností, ktoré sa zúčastnili týchto udalostí.
 
V nedeľu o 14.00 bude odhalená pamätná doska Danielovi Bušovi, účastníkovi Kragujevskej vzbury. Iba to, že mal 17 rokov ho zachránilo pred popravčou čatou.
 
Akcie sa tiež účastnia Kluby vojenskej histórie v dobových uniformách trenčianskeho 71. pešieho „drotárskeho“ pluku, v uniformách legionárov a Slováckej dobrovoľníckej brigády.
 
Na akcii bude prvýkrát verejne predstavená osobnosť Štefana Kukuču, rodáka z Bošáce, osady Grúň, dnes časti obce Nová Bošáca. Štefan Kukuča bol ako predstaviteľ Clevelandskej slovenskej krajanskej organizácie účastníkom rokovaní o Clevelandskej dohode a jeho podpis je na originály dohody.
 
Srdečne vás pozývam na túto akciu!
Marián Mitánek (člen Slovensko-ruskej spoločnosti a trenčianskeho klubu Arbat)