21.5.2017 18:39:40

SPIŠSKONOVOVESKÝ ARBAT OSLÁVIL 2. VÝROČIE OD SVOJHO ZALOŽENIA

Spišsko-novoveský Arbat
Spišsko-novoveský Arbat

V piatok 19.5.2017 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie klubu Arbat pri Slovensko-ruskej spoločnosti v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 2. výročia jeho založenia. Okrem členov klubu sa ho zúčastnili aj vzácni hostia: kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Vladislav Kulikov s manželkou Svetlanou, primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný, riaditeľ gymnázia na Školskej ulici a poslanec Mestského zastupiteľstva Jozef Kačenga a učiteľka tohto gymnázia Miriam Nevyjelová.

Prítomných na úvod privítal moderátor stretnutia Rastislav Ruman, ktorý informoval o hlavných cieľoch spišskonovoveského Arbatu. Slávnostný prejav predniesol predseda klubu Branislav Rusiňák. Spomenul v ňom aktivity, ktoré spoločnosť vykonala počas dvojročného obdobia svojej existencie a načrtol vízie do budúcna. Vyzdvihol spoluprácu s ruskou ambasádou a mestom Spišská Nová Ves. Poďakoval všetkým členom klubu za ich prácu. ,,Nie je nás síce veľa, ale ak dáme hlavy dokopy, pôsobíme jednotne a ucelene, tak dokážeme veľké veci," dodal vo svojom vystúpení Branislav Rusiňák.
Kultúrny atašé ruského veľvyslanectva Vladislav Kulikov pripomenul, že sa vždy rád vracia do Spišskej Novej Vsi. Poďakoval členom klubu za doterajšiu prácu, ktorú oceňuje celá ambasáda.
Primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný si zaspomínal na založenie klubu spred dvoch rokov. Pripomenul, že je potrebné sa zamerať na mladú generáciu, aby naviazala na rusko-slovenské priateľstvo ich predchodcov. Osobne sa veľmi teší na koncert ruskej ľudovej skupiny "Babkiny vnuki", ktorý sa uskutoční na námestí v nedeľu 28. 5. 2017 o 12.00 hod. 
Riaditeľ gymnázia na Školskej ulici a poslanec Mestského zastupiteľstva Jozef Kačenga prítomných informoval o aktivitách školy v súvislosti s nadviazaním spolupráce s ruským gymnáziom v Moskovskej oblasti s cieľom výmenných pobytov medzi študentmi, aby tí slovenskí nechodili len do Nemecka či Francúzska, ale aby nadviazali priateľstvá s ich ruskými rovesníkmi a spoznali Rusko. Pripomenul, že na škole každoročne zaznamenávajú zvýšený záujem o štúdium ruského jazyka.
Slávnostný prípitok predniesol najstarší člen Arbatu Andrej Karniš. Potom už nasledoval kultúrny program v podobe krásnych slovenských ľudových piesní v podaní folklórnej skupiny Kaľavčan.
Po slávnostnej večeri nasledovala voľná diskusia v priateľskej atmosfére do neskorých večerných hodín.

Branislav Rusiňák