30.5.2016 23:14:49

Spišská Nová Ves: Diskusný Klub Arbat s Michalom Fričom

Diskusný klub Arbat SNV
Diskusný klub Arbat SNV

 

V sobotu 28. 5. 2016 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi uskutočnil ďalší diskusný klub ARBAT, tentoraz na tému „TTIP - zamlčané skutočnosti, ktoré musíte vedieť“.

 

Hosťom bol Michal Frič, ktorý dlhé roky pracoval v Európskom parlamente vo frakcii Zjednotenej európskej ľavice/Nordickej zelenej ľavice.

Prítomných informoval o podstate transatlantickej zmluvy o voľnom obchode medzi USA a Európskou úniou. Poukázal na negatívne skutočnosti, ktoré táto zmluva prinesie pre členské štáty EÚ a jej občanov v oblasti demokracie, ekonomiky, zamestnanosti, verejných výdavkov, miezd, pracovných a sociálnych štandardov, ochrany životného prostredia, ale predovšetkým v potravinovej sebestačnosti, kde sa môžu na trh únie dostať geneticky modifikované potraviny z USA, ktoré sú tam voľne dostupné a nekontrolované. 

Pristavil sa aj pri podobných obchodných dohodách, ktoré majú Spojené štáty americké už uzatvorené s inými krajinami, ako príklad uviedol Severoamerickú dohodu o voľnom obchode medzi USA, Kanadou a Mexikom, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1994, kde podľa analýzy došlo za prvých 12 rokov trvania dohody k strate viac ako milióna pracovných miest a k významnému zníženiu miezd u miliónov ďalších pracovníkov. 

Po skončení diskusie sme nás Michal Frič oboznámil so zákulisím európskej politiky.

Branislav Rusiňák