16.11.2018 10:20:42

Sociálna nálada občanov Ruska sa v ostatnom roku zhoršila

V októbri 2018 bola podľa celoštátneho prieskumu väčšina ukazovateľov sociálnej nálady Rusov horšia, ako v roku 2017. Najnižšie hodnoty vykázali ukazovatele sociálneho optimizmu a ekonomickej situácie v štáte, najvyššie za indexy politickej situácie a spokojnosti života.  

Iba štvrtina respondentov (25 %) očakáva zlepšenie životnej situácie (svojej i svojej rodiny). Pri tom je 25 % ľudí naladených negatívne a 40 % si myslí, že o rok sa nič k lepšiemu nezmení. Počet občanov, ktorí hodnotia stav hospodárstva ako podpriemerný, prevyšuje počet tých, ktorí v ňom vidia kladné posuny (27 % oproti 13-percentám).

Celkovo je však so svojím životom spokojných 58 % Rusov, nespokojných je 16 % a 21 % nevedelo na túto otázku odpovedať. Politickú situáciu v štáte považuje za „dobrú“ a „veľmi dobrú“ 21 % respondentov, tretina občanov (30 %) si myslí, že smerovanie Ruska je správne.

Podľa regnum.ru, 16. 11. 2018